Planavimo dokumentai:

Klaipėdos lopšelio-darželio "Papartėlis" 2024 metų veiklos planas

Klaipėdos lopšelio-darželio "Papartėlis" 2023 metų veiklos planas

Klaipėdos lopšelio-darželio "Papartėlis" 2022 metų veiklos planas

Klaipėdos lopšelio-darželio "Papartėlis" 2021 metų veiklos planas

Klaipėdos lopšelio-darželio "Papartėlis" 2020 metų veiklos planas

 

Strateginiai planai:

Klaipėdos lopšelio-darželio "Papartėlis" 2024-2026 metų strateginis planas

Klaipėdos lopšelio-darželio "Papartėlis" 2023-2025 metų strateginis planas

Klaipėdos lopšelio-darželio "Papartėlis" 2022-2024 metų strateginis planas

Klaipėdos lopšelio-darželio "Papartėlis" 2021-2023 metų strateginis planas

Klaipėdos lopšelio-darželio "Papartėlis" 2020-2022 metų strateginis planas 

 

Veiklos ataskaitos:

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Papartėlis“ direktorės Irenos Daukšienės 2023 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Papartėlis“ direktorės Irenos Daukšienės 2022 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Papartėlis“ direktorės Irenos Daukšienės 2021 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ 2021 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Papartėlis“ direktorės Irenos Daukšienės 2020 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ 2020 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Papartėlis“ direktorės Irenos Daukšienės 2019 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ 2019 metų veiklos ataskaita

 

Veiklos dokumentai:

Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas

Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ darbo tvarkos taisyklės

Klaipėdos lopšelio-darželio "Papartėlis" vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo reglamentas

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ dienos poilsio organizavimo tvarka 

Prašymo forma dėl dienos poilsio organizavimo

Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ ikimokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas