linija apat

 

PRANEŠĖJŲ APSAUGA. VIDINIS KANALAS

• Čia Jūs galite pateikti informaciją apie rengiamus, daromus ar padarytus teisės pažeidimus Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Papartėlis“. Vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją apie pažeidimą turi teisę pateikti bet kuris asmuo, kurį su Klaipėdos lopšeliu-darželiu „Papartėlis“ sieja ar siejo darbo santykiai arba kiti sutartiniai santykiai.
• Jūsų informacija bus išnagrinėta ir priimti su tyrimo atlikimu susiję sprendimai. Jūsų suteiktos informacijos konfidencialumas užtikrinamas Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 2023 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V1-95 (skaityti čia).
• Informaciją apie korupciją ir pastebėtus pažeidimus galima pateikti šiais būdais:
Įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą – elektroninio pašto adresu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba tiesiogiai skambindami kompetentingam subjektui – ikimokyklinio ugdymo mokytojai Rimai Rajauskienei, mob. +370 612 69419
• Užpildykite prikabintą nustatytos formos pranešimą apie pažeidimą arba apie pažeidimą praneškite laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti nurodyta:
- kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti;
- sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;
- vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, kiti kontaktiniai duomenys;
- jei įmanoma pateikite bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.
• Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą – Pranešimo pažeidimo forma

 

SUSIPAŽINKITE SU TEISĖS AKTAIS, REGLAMENTUOJANČIAIS PRANEŠĖJŲ APSAUGĄ IR VIDINIO APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALO SUKŪRIMĄ 

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“

Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintinė dėl pranešimo apie asmeniui žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarkos 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ direktoriaus 2023 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. V1-95 „Dėl vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

INFORMACIJA APIE PAŽEIDIMUS TEIKIAMA DĖL:

• pavojaus visuomenės saugumui ir sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
• pavojaus aplinkai;
• kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
• neteisėtos veiklos finansavimo;
• neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
• neteisėtu būdu įgyto turto;
• padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
• kitų pažeidimų. 

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

• to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
• asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

 

 linija apat