MISIJA:
- puoselėti vaiko galias, lemiančias vaiko asmenybės vystymąsi ir jo integracijos į visuomenę sėkmę;
- sudaryti sąlygas perimti tautos kultūros pagrindus;
- skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvą, kūrybiškumą;
- atskleisti ir ugdyti įvairius vaiko gebėjimus;
- puoselėti vaiko individualybę.
 
VIZIJA:
Siekiama:
- kad pedagogas užtikrintų demokratiškumą, visapusišką vaiko ugdymą, bendravimą ir bendradarbiavimą su šeima;
- kad kiekvienas vaikas būtų pripažintas kaip unikali vertybė;
- kad lopšelio-darželio ugdytinis per dorinę veiklą priartėtų prie teisingumo ir atsakomybės sampratos.
 
FILOSOFIJA:
Pripažindami vaiko teisę būti skirtingam, savarankiškam mes sudarome sąlygas įvairių vaiko galių plėtojimui, harmoningam asmenybės vystymuisi. Ugdymas bus sėkmingas, jei humaniški ir dvasingi ugdytojai sukurs aplinką, skatinančią vaiko vystymąsi ir individualybės raišką.