MAITINIMAS

Vaikų maitinimo organizavimą ikimokyklinėje įstaigoje reglamentuojantys dokumentai:
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirttinimo“ pakeitimo“.
 

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas:
- vaikų gerovės ir sveikatos stebėsena;
- įstaigą lankančių vaikų profilaktinių patikrinimų duomenų rinkimas, jų suvedimas į Biuro stebėsenos sistemą;
- vaiko asmens higienos įgūdžių vertinimas;
- nelaimingų atsitikimų, įvykusių buvimo įstaigoje metu, registravimas;
- sveikatos stiprinimo veiklų vykdymas:
įstaigos darbuotojų, vaiko tėvų (ar teisėtų vaiko atstovų) konsultavimas vaiko sveikatos stiprinimo klausimais;
vaikų ir tėvų (ar teisėtų vaiko atstovų) mokymas vaikų higienos įgūdžių;
- sveikatos saugos organizavimas ir vykdymas:
įstaigos aplinkos atitikties vertinimas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams;
pirmosios pagalbos suteikimas pagal kompetenciją;
tiekiamų maisto produktų kokybės, sandėliavimo salygų bei maisto ruošimo ir išdavimo proceso kontrolė;
dienos valgiaraščio-reikalavimo pagal perspektyvinį valgiaraštį rengimas;
esant reikalui užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir profilaktinių priemonių įstaigoje organizavimas ir koordinavimas. 

2022-2023 m. m. profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė

2020-2021 m.m. profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė

2019-2020 m.m. profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 

2018-2019 m.m. profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė

 

MITYBA

Pasaulinė košių diena

Nesaldi tiesa apie cukrų

Dešimt sveikos vaikų mitybos principų

Kas yra gliutenas?

 

SVEIKATA

 

Silantavimas info

Imunizacijos savaitė. Skiepai, kuriuos reikia kartoti

Informacija apie tymus ir prevencines priemones

Kodėl būtina užsiimti fizine veikla?

Atsargiai erkės!

Naujovė vaikų skiepų kalendoriuje – skiepai nuo rotavirusinės infekcijos

Kas yra skarlatina?

Spalinukės!

Mokykime vaikus taisyklingai plauti rankas!

Vaikų krūminių dantų padengimas silantais

Dažniausiai vaikų kolektyvuose plintantys virusai ir jų sukeliamų ligų prevencija

Tėveliai, apsaugokite savo vaikus nuo rūkymo ir kitų blogybių!

Šaltis ir laisvalaikis gamtoje

Tai gripas ar peršalimas?

Plokščiapėdystė

Gastroenteritas, ką būtina žinoti?