ltenderu

 

„Drugelių“ grupė

 

  drugeliai

Mirga pievos nuo spalvų -

Kiek drugelių įvairių!

Sparneliai jų gražūs, spalvoti...

- Tiesiog stebuklas! imi galvoti.

 

 

                                                                                                                                        drugeliai

 

                                                                                                        RUDENĖLIO ŠVENTĖ

Kap kap kap lašeliai krenta,

Į pietus paukšteliai skrenda.

Vėjas vaiko debesėlį, 

nes kieme jau Rudenėlis.

                                                                   RUGSĖJO PIRMOSIOS ŠVENTĖ

Jau antrą kartą švenčiame rugsėjo pirmąją. Džiaugiamės suradę draugus, sugrįžę pas auklėtojas, pilni gerų emocijų ir išdaigų...

DOVANOJU TAU, MAMYTE,

SAULĖS SPINDULIUS SKAISČIUS,

MAŽĄ ŽYDINČIĄ GĖLYTĘ

IR MEILIAUSIUS ŽODELIUS.

 

 

                                                  PROJEKTAS ,,MES UŽAUGSIM DIDELI... ‘‘

Projekto kūrybinė grupė: Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ingrida Kleibienė (vadovas), ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daina Gudynienė, auklėtojos padėjėja  Jolanta Prekerienė – nariai. 

Vykdytojai: „Drugelių“ grupės ugdytiniai, jų tėveliai ir pedagogai.

Projekto terminas: 2021 m. kovo 15 d. – gegužės 31 d.

Projekto tikslas: Skiepyti ugdytiniams įgūdžius ir įpročius apie savo kūno priežiūrą ir mokyti jį prižiūrėti.

Projekto uždaviniai:

1. Įtraukiant tėvus aktyviai dalyvauti projekte, siekti vaikų asmens higienos ugdymo tęstinumo šeimoje.

2. Suteikti žinių apie kultūrinių – higieninių įgūdžių naudą žmogui, formuojant vaikų savivoka, nuosekliai laikytis dienos ritmo.

3. Ugdyti vaikų asmens higienos įgūdžius: plautis rankas, praustis veiduką, valytis dantukus.

4. Skatinti mandagiai elgtis prie stalo, padėkoti už maistą, bei taisyklingai elgtis su stalo įrankiais.

Projekto veikla:

Balandžio 13 d. ,,Drugelių" grupės vaikai turėjo pramogą ,,Kai rankytės švarios - šypsosi veidelis". 

Eksperimentavome su muilu, nes labai smalsu sužinoti, kas tas muilas, kaip jis kvepia, kas atsitinka, kai įdedame į vandenį...

  

Nusiprausime švariai, būsime gražūs ir tvarkingi...

 

                                               Dalyvavome respublikiniame etniniame projekte "Patrepsinis"  

                               PAS KAZIUKĄ Į TURGIUKĄ

Pirmą kartą skubėjome į Kaziuko turgų: pirkti, parduoti, savęs parodyti, su draugais pasilinksminti...

             

                                                                                                     LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA

Nors mes dar mažučiai, bet jau bandome suprasti Lietuvos istoriją, sausio 13 d. reikšmę, ugdomės patriotizmą...Užaugsime dideli ir labai mylėsime Lietuvą.

 

                                                           ŠVENTINIAI RENGINIAI KOVO 11 DIENOS PROGA

,,Drugelių" grupė dalyvavo kovo 11 dienos paminėjimui skirtuose šventiniuose renginiuose. Agota, Simona, Matas ir Karolis deklamavo eilėraštukus apie Lietuvą skaitovų konkurse, o visa grupė dalyvavo šventėje ,,Laisvės vėjas"  ir darželį papuošė vėjo malūnėliais.

 

                                                                     

                                                                                   SVEČIUOSE KERAMIKAS TAUTODAILININKAS

Kovo 2 dieną turėjome svečiuose keramiką tautodailininką Raimondą Prikocką. Susitikimo metu vaikai pasidarė darbelį iš molio.

 

                                                                                                            ,,Užgavėnės"

2020 m. vasario 20 d. ,,Drugelių" grupės vaikai keliavo į Mažosios Lietuvos istorijos muziejų ir dalyvavo edukaciniame renginyje ,, Žiemos išvarymo šventės papročiai ir tradicijos". Kiekvienas pasigaminome, spalvinome, dekoravome Užgavėnių kaukę, domėjomės Užgavėnių paparočiais.

 

 

                                                                                              ,,VASARIO 16 DIENOS ŠVENTĖ"

2020 m. vasario 14 d. ,,Drugelių" grupės vaikai dalyvavo šventėje, skirtoje Lietuvos Nepriklausomybės paminėjimui. Dėkojame Agotai, Karoliui, Simonai, Auksei ir Ievai už išraiškingai padeklamuotas eiles apie Lietuvą. 

 

 

                                                                                                        ,,KALĖDŲ NAMELIS"

2019 m. gruodžio 16 d. ,,Drugelių" grupės vaikai keliavo į Klaipėdos lėlių teatrą ir dalyvavo Kalėdinėje šventėje ,,Kalėdų namelis". Vaikučiai džiaugėsi susitikę su lapute, lapiuku ir tikru Kalėdų Seneliu.

 

 

 

 

      EDUKACINIS RENGINYS ,,KUR SLEPIASI AVYTĖS?"

2019 m. gruodžio 12 d. ,,Drugelių" grupės vaikai keliavo į Domšaičio galeriją , susipažino su galerijoje eksponuojamais paveikslais ir patys pabandė pabūti menininkais, bandydami debesėliuose atrasti avyčių formas.

 

 

 

       

  Šventė ,,Šviečiantys moliūgai"

2019 m. spalio 28 d. l./d.,,Papartėlis" bendruomenė susibūrė pabūti kartu, dovanojo vieni kitiems šviesą ir šilumą, dalyvaudami šventėje ,,Šviečiantys moliūgai".  Ačiū ,,Drugelių" grupės tėveliams, kad buvo aktyvūs dalyvai ir pradžiugino stilingai dekoruotais moliūgais!!!

 

                                                                      PROJEKTAS

                                                          „Nuo grūdelio iki duonelės"

 

 PROJEKTO VYKDYTOJAI:

Lopšelio- darželio „ Papartėlis“  ,,Drugelių" ir ,,Linelių" grupės pedagogai, ugdytiniai ir jų tėveliai.  

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO TERMINAI:

2019.10.01 - 2019.11.30

TIKSLAS:

Supažindinti vaikus su duonos keliu nuo lauko iki stalo, veikloje panaudojant tautosaką, grožinę literatūrą, įvairias meninės išraiškos priemones, įvairią informaciją, ekskursijas.

UŽDAVINIAI:

1.Siekti, kad vaikai atsektų duonos kelią: nuo sėjos, javų auginimo, malimo, duonos raugo ruošimo iki duonelės kepimo.

2.Supažindinti vaikus su duonos auginimo; kepimo papročiais, palyginant ,,senovinį‘‘ duonos kelią su ,,šiuolaikiniu‘‘.

3.Ugdyti dėkingumą žmogui, savo rankomis išauginusiam, iškepusiam duoną.

4.Išmokyti liaudies dainų, žaidimų, patarlių, mįslių apie duoną bei jos auginimą.

5.Puoselėti pagarbą ir meilę duonai.

PROJEKTO VEIKLA: 

Lapkričio 20 dieną ,,Drugelių" ir ,,Linelių" grupių vaikučiai sukvietė savo tėvelius ir senelius į vakaronę ,,Kas valgys pyragą?" Vaikučiai pasodino grūdelius, nupjovė, sukūlė, sumalė, užminkė tešlą ir iškepė ragaišį, kuriuo visus pavaišino. ,,Kas dirba, rašo - duonos neprašo"...

 

Lapkričio 14 dieną ,,Drugelių" ir ,,Linelių" grupių vaikučiai dalyvavo edukaciniame renginyje ,,Cukraus burtai" su konditere Regina Glinskiene. Vaikai spalvingai ir išradingai dekoravo sausainiukus, kuriais pradžiugino savo šeimas.

 

         Spalio 22 dieną ,,Drugelių" ir ,,Linelių" grupių vaikučiai keliavo į Kretingos sodybą ,,Vienkiemis" Nykštukų miestelį. Vaikučiai  turiningai praleido laiką, ieškant malūno ir duonos kepyklėlės Nykštukų miestelyje.

 

 

     Spalio 18 dieną ,,Drugelių" ir ,,Linelių" grupių vaikučiai džiaugėsi išvyka į Kretingos Dvaro vandens malūną ir edukaciniu renginiu su duonos kepėja Vida Viskontiene Kretingos dvare.

 

  

ŠEIMOS ŠVENTĖ

,,MAMYTE, TĖVELI, PAŽAISKITE SU MANIMI"

,,Drugelių" grupės vaikai, auklėtojos, mamytės, tėveliai, močiutės ir seneliai gegužės 10 dieną smagiai praleido laiką kartu Šeimos šventėje ,,MAMYTE, TĖVELI, PAŽAISKITE SU MANIMI". Gera kartais pabūti mažu vaiku...

 

 

                                   ŽEMĖS DIENA

,,Drugelių" grupės vaikai sugeba saugoti, papuošti ir tausoti gamtą, aplinką, žemę.

   

              

Akimirkos iš pasivaikščiojimų lauke

Laukiame pavasario, stebėdami paukščius, vabaliukus, žolytę. Esame smalsūs gamtos mylėtojai ir tyrinėtojai...   

                                            

                     Kūrybinė eksperimentų savaitė ,,Mažieji stebuklai"

   2019 vasario 18 - 22 dienomis ,,Drugelių" grupėje vyko kūrybinė eksperimentų savaitė ,,Mažieji stebuklai". Vaikai bandė kūrybiškai žaisti, veikti, eksperimentuoti, imtis iniciatyvos, pastebėti pasikeitimus ir komentuoti padarinius, atrado naujas įprastų daiktų bei reiškinių savybes, išbandė, tyrinėjo daiktus bei medžiagas (pvz.: plaukia ar skęsta, tirpsta- netirpsta, tinka daiktai vienas prie kito ar ne ir pan.).

   

                                                  Vaikų piešinių paroda „Koks gražus mažytis mūsų kraštas“

 

,,Drugelių" grupės ugdytinių Agotos Tamašauskytės ir Simonos Juciūtės piešiniai dalyvauja Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų piešinių parodoje „Koks gražus mažytis mūsų kraštas“. Parodos organizatorius – lopšelis-darželis „Alksniukas“. Darbai bus eksponuojami nuo 2019 metų vasario 12 d. Iki 2019 metų kovo 15 d. Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Alksniukas“. 

                                 

                              KALĖDINĖ ŠVENTĖ ,,KALĖDINIAI VARPELIAI"

           Žiburėliai mirga mirga...

              Kalėda jau glosto žirgą.

              Lėks per kalnus ir miškus

              Pas kiškius ir pas vaikus.

              Ir ne vieno, ne vienos

              Nepaliks be dovanos.

       2018m. gruodžio 20d. ,,Drugelių" grupėje šurmuliavo Kalėdinė šventė ,,Kalėdiniai varpeliai". Vaikai ir jų tėveliai linksminosi ir žaidė su Kalėdų Seneliu. Didžiulis AČIŪ Kalėdų Seneliui, Ievutės tetčiui, už suteiktas šventiškas emocijas, kalėdinę nuotaiką ir smagiai praleistą laiką kartu.

 

 

 

                                                 KŪRYBINĖ RAIŠKOS SAVAITĖ ,,RUDENĖLIO PASAKOJIMAI"

Spalio 1-5 dienomis darželyje buvo organizuota kūrybinė raiškos savaitė. ,,Drugelių" grupės vaikai  kalbėjosi apie margaspalvį rudenėlį, gėrybių derlių ir orų permainas, sukūrė bendrą kūrybinį darbą "Rudens kilimas", patys gamino sveikuoliškas vaišes, dalyvavo Rudenėlio šventėje ir demonstravo šio rudens madas. 

   

                             

                                                          PROJEKTAS

                                                „ Aš pavysiu drugelius"

 

 PROJEKTO VYKDYTOJAI:

Lopšelio- darželio „ Papartėlis“  ,,Drugelių" grupės pedagogai, ugdytiniai ir jų tėveliai.  

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO TERMINAI:

2018.05.01 - 2018.09.31

TIKSLAS:

1. Plėtoti vaikų patirtį apie vasaros gamtą, akcentuojant drugelių išvaizdą, elgseną, simboliką.

UŽDAVINIAI:

1. Atrasti vasarišką pievą su skraidančiais margais drugeliais, pajusti drugelių lengvumą ir trapumą.

2. Išgyventi kūrubinį pasitenkinimą, kuriant drugelius įvairia technika, įvardijant spalvas ir jų atspalvius.

3. Suteikti vaikams džiugių emocijų, plečiant vaikų patirtį apie gamtą.

4. Vykdant projektą, įtraukti vaikų tėvelius į ,,Drugelių" grupės gyvenimą. 

PROJEKTO VEIKLA: 

                                                                   Išvyka į pievą „Pievoje slepiasi drugiai“

Gegužės 16 d. ,,Drugelių" grupės vaikai džiugiai nusiteikę keliavo ant Ievos Simonaitytės kalno bei tyrinėjo pievą. Mes  gaudėme drugelius, išgirdome įvairių paukštelių čiulbėjimą, varlyčių kvaksėjimą ir labai nuotaikingai praleidome visą rytą.

 

 

                       Šeimos šventė ,,Aš nebūsiu, kaip ožiukas"

                                                          Saulė šypsosi šviesi

                                                          -Susirinkome visi?

                                                          Bruknėm kvepia arbata.

                                                          Kas atskrido - tam puota.

  2018 balandžio 27 d. ,,Drugelių" grupėje įvyko šeimos šventė ,,Aš nebūsiu, kaip ožiukas". Vaikučiai, auklėtojos ir tėveliai džiaugėsi sulaukę pavasario ir paukštelių giesmelių, išdykavo su ožiukais ir linksminosi, kaip didelė šeima. 

 

                   

                         Raiškiojo skaitymo renginys ,,Mes vaikai gimtos šalies"

        2018 balandžio 24 d. ,,Drugelių" grupės vaikai Simona Juciūtė, Agota Tamašauskytė ir Matas Marčiulaitis dalyvavo raiškiojo skaitymo renginyje ,,Mes vaikai gimtos šalies". Vaikučiai labai gražiai, raiškiai ir besišypsodami padeklamavo eilėraštį ,,Gimtinė". 

                                                                                                                       skaitovai2018

                                                           Kūrybinė raiškos savaitė ,,Judėjimas - sveikata"

        2018 balandžio 19 d. ,,Drugelių" grupė dalyvavo raiškos savaitėje ,,Judėjimas - sveikata", kurios metu dalyvavo bėgime ,,100 žingsnelių Lietuvai" ir laimėjo net ,,aukso medalius".

                                     20180419 110428                      

                                       Kūrybinė raiškos savaitė ,,Seku seku pasaką..."

         2018 kovo 22d. ,,Drugelių" grupė dalyvavo raiškos savaitėje ,,Seku seku pasaką", kurios metu inscenizavome pasaką ,,Du ožiukai". ,,Ožiukai" vaidinime ir pykosi, ir barėsi, bet pasaka pasibaigė, kai ,,ožiukai" tapo draugais. Už  puikią vaidybą buvome apdovanoti įstaigos direktorės padėka ir saldžiomis dovanėlėmis.                                                                      

Spalvų diena

            2018 m. kovo 9 d. Klaipėdos lopšelyje-darželyje "Papartėlis" - spalvų diena, skirta Lietuvos šimtmečiui paminėti, kuriame dalyvavo ir ,,Drugelių" grupės vaikučiai.

 

 

 

 

                                                   ,,Žiema žiema bėk iš kiemo "...  

2018 vasario 13 dieną ,,Drugelių" grupės vaikučiai  vijo žiemą iš kiemo.

Ar pažinsite mus su užgavėnių kaukėmis?...

 

                                                                 Pavasarį saulutė jau aukštai,

                                          Pavasarį mes žaidžiame linksmai.

                                          Pavasarį mes skiname gėles -

                                          Pavasarį mes sveikiname MAMAS.

     2017 m. balandžio 28 dieną ,,Drugelių" grupės vaikučiai nuoširdžiai sveikino savo mamytes,

                                      dovanodami joms  šventę ,,Pasakėlė Mamytei".

             pasakele mamytei1              pasakele mamytei2             pasakele mamytei3

 

             pasakele mamytei4              pasakele mamytei5              MG 7663

              

2017 09 29 Darželyje vyko ,,Rudeninių skrybelių šou". ,,Drugelių" grupės vaikai buvo aktyvūs dalyviai. Dėkojame tėveliams, kurie papuošė vaikučius nuostabiomis skrybelėmis.

         

                     2017 11 17 ,,Drugelių" grupės vaikai dalyvavo darželio 40-ties metų gimtadienio renginiuose.

                     Buvo linksma...

  

                                  Aš žiemužės nebijau

                     Ir į šventę atėjau.

                     Tu eglute, tu žalia,

                     Pasidžiauk kartu su ja.

                     2017 12 15 d. ,,Drugelių" grupės Kalėdinės šventės akimirkos :