Lietuvos Respublikos Seimas www.lrs.lt
Švietimo ir mokslo ministerija www.smm.lt
Ugdymo plėtotės centras www.upc.smm.lt
Švietimo informacinių technologijų centras www.itc.smm.lt
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras www.sppc.lt
Mokytojų kompetencijos centras www.svis.smm.lt
Portalas tėvams ir specialistams www.ikimokyklinis.lt
Klaipėdos miesto savivaldybė www.klaipeda.lt
Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras http://kpskc.lt
Klaipėdos miesto pedagoginė psichologinė tarnyba http://www.klaipedosppt.lt
Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija https://www.vmi.lt/cms/klaipedos-avmi
Elektroniniai valdžios vartai https://www.epaslaugos.lt
Viešoji įstaiga „Vaiko labui“ tarptautinė programa „Zipio draugai“ http://www.vaikolabui.lt/zipio-draugai
Viešoji įstaiga „Vaiko labui“ tarptautinė programa „Obuolio draugai“ http://www.vaikolabui.lt/obuolio-draugai
Viešoji įstaiga "Elgesio sprendimai" yra organizacija sukurta padėti šeimoms auginančioms autistiškus bei elgesio sutrikimų turinčius vaikus http://elgesiosprendimai.lt/