Pranešimas apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą

Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Papartėlis“ 2023 metais

Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ korpucijos prevencijos 2023-2025 metų veiksmų planas ir priedas

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2023-2025 metų veiksmų planas ir priedas

Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 2-214 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo“

Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Papartėlis“ 2021 metais

Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ direktoriaus 2021 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V1-112 „Dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo“

Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ direktoriaus 2021 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. P2-24 „Dėl pareigybių, kurias einantys asmenys privalo pildyti privačių interesų deklaracijas, sąrašo patvirtinimo“

Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų nulinės tolerancijos korupcijai politikos gairės

Dėl bendravimo su lobistais rekomendacijų

Dėl naujos redakcijos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų

Privačių interesų deklaravimas