Klaipėdos lopšelis-darželis „Papartėlis“ asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).
     Asmuo turi teisę:
- susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
- gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti;
- reikalauti ištaisyti ir / ar sunaikinti savo asmens duomenis, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisinių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų;
- prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
- nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;
- prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
- gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui.
     Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti rašytinį prašymą Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ administracijai (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis), adresu Reikjaviko g. 5, 94245 Klaipėda arba el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., tel. (8 46) 34 63 06.
     Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti. 

 

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Papartėlis“ asmens duomenų saugumo pažeidimų politika

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Papartėlis“ informacijos saugos ir informacinių išteklių naudojimo taisyklės

Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Klaipėdos-lopšelio-darželio „Papartėlis“ ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis" duomenų apsaugos pareigūnas:
 
UAB „Privacy Partners", juridinio asmens kodas 304846919
Smolensko g. 6-407, 03201 Vilnius
Tel. +370 5 254 8240
El. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.