ltenderu

„Linelių“ grupė

  Linelis

Mūsų kaselės – gelsvi lineliai.

Mūsų akelės – lino žiedeliai.

Mūsų veideliai, saulės bučiuoti,

Žydo pražydo, kaip debesėliai.

 

 

 

lineliai

             

   

                                                                            PROJEKTAS

                                                                        „Mano knygelės"

 

 PROJEKTO VYKDYTOJAI:

Lopšelio- darželio „ Papartėlis“ ,,Linelių" grupės pedagogai, ugdytiniai ir jų tėveliai.  

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO TERMINAI:

2021m. balandis-gegužė

PROJEKTO VEIKLA: 

Pagal projektą domėjomės knygų įvairove, organizavome knygelių taisymo dirbtuves, žiūrėjome edukacinius filmukus apie popieriaus gamybą, knygų atsiradimo istoriją, jų spausdinimą, kurėme savo knygeles.

                                                                       PROJEKTAS

                                                          „Nuo grūdelio iki duonelės"

 

 PROJEKTO VYKDYTOJAI:

Lopšelio- darželio „ Papartėlis“  ,,Drugelių" ir ,,Linelių" grupės pedagogai, ugdytiniai ir jų tėveliai.  

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO TERMINAI:

2019.10.01 - 2019.11.30

TIKSLAS:

Supažindinti vaikus su duonos keliu nuo lauko iki stalo, veikloje panaudojant tautosaką, grožinę literatūrą, įvairias meninės išraiškos priemones, įvairią informaciją, ekskursijas.

UŽDAVINIAI:

1.Siekti, kad vaikai atsektų duonos kelią: nuo sėjos, javų auginimo, malimo, duonos raugo ruošimo iki duonelės kepimo.

2.Supažindinti vaikus su duonos auginimo; kepimo papročiais, palyginant ,,senovinį‘‘ duonos kelią su ,,šiuolaikiniu‘‘.

3.Ugdyti dėkingumą žmogui, savo rankomis išauginusiam, iškepusiam duoną.

4.Išmokyti liaudies dainų, žaidimų, patarlių, mįslių apie duoną bei jos auginimą.

5.Puoselėti pagarbą ir meilę duonai.

PROJEKTO VEIKLA: 

Lapkričio 20 dieną ,,Linelių" ir ,,Drugelių"grupių vaikučiai sukvietė savo tėvelius ir senelius į vakaronę ,,Kas valgys pyragą?" Vaikučiai pasodino grūdelius, nupjovė, sukūlė, sumalė, užminkė tešlą ir iškepė ragaišį, kuriuo visus pavaišino. ,,Kas dirba, rašo - duonos neprašo"...

Lapkričio 14 dieną ,,Drugelių" ir ,,Linelių" grupių vaikučiai dalyvavo edukaciniame renginyje ,,Cukraus burtai" su konditere Regina Glinskiene. Vaikai spalvingai ir išradingai dekoravo sausainiukus, kuriais pradžiugino savo šeimas.

   Spalio 22 dieną ,,Drugelių" ir ,,Linelių" grupių vaikučiai keliavo į Kretingos sodybą ,,Vienkiemis" Nykštukų miestelį. Vaikučiai  turiningai praleido laiką, ieškant malūno ir duonos kepyklėlės Nykštukų miestelyje.

 

     Spalio 18 dieną ,,Drugelių" ir ,,Linelių" grupių vaikučiai džiaugėsi išvyka į Kretingos Dvaro vandens malūną ir edukaciniu renginiu su duonos kepėja Vida Viskontiene Kretingos dvare.

 

 

                                                       Kūrybinė raiškos savaitė ,,Judėjimas - sveikata"

        2018 balandžio 19 d. ,,Linelių" grupė dalyvavo raiškos savaitėje ,,Judėjimas - sveikata", kurios metu

sportavo, bėgiojo ir buvo linksmi.

                                                              11sporto šventė2018

 Spalvų diena

                      

                       2018 m. kovo 9 d. Klaipėdos lopšelyje-darželyje "Papartėlis" - spalvų diena, skirta Lietuvos šimtmečiui paminėti,       kuriame dalyvavo ir ,,Linelių" grupės vaikučiai.

 

 

 

 

 

Ievos Gedgaudaitės (5 metukų) I-oji autorinių keramikos darbų paroda "Pavasario spalvos"“

 

 

 

Skaistės Masevičiūtės (5 metukų) I-oji autorinių keramikos darbų paroda "Linksma pasaka"