„Linelių“ grupė

  Linelis

Mūsų kaselės – gelsvi lineliai.

Mūsų akelės – lino žiedeliai.

Mūsų veideliai, saulės bučiuoti,

Žydo pražydo, kaip debesėliai.

 

 

 ,,Lineliai" labai myli vienas kitą ir savo gimtinę Lietuvą.                                                       

 

,,Linelių" grupės meninės raiškos savaitė ,,Sveika, žiemuže, su snaigių skarele!" prabėgo labai darbingai ir nuotaikingai.

Sausio 5-ąją labai nuotaikingai atsisveikinome su eglute. Labai neliūdėjome...🙂

 

                                                                                              415660106 907767873818277 140890486675255573 n Medium

Laukdami Kalėdų ,,tapome" nykštukais ir nutarėme daryti gerus darbus vieni kitiems 🙂

                                                                                               411095388 283021737733509 845639900312005495 n Medium

                   

Gruodžio mėnesį atšventėme Arono 4-ąjį gimtadienį. Dabar mūsų vaikučiai visi keturmečiai!

                                                                                                 409392297 1881219182293175 4342688291734654420 n Medium

Spalio 23 dieną ,,Linelių" grupės vaikai kartu su tėveliais labai smagiai žaidė, pramogavo rudens vakaronėje ,,Klausė žvirblis čiulbuonėlis"

                                                                  387338093 363672402690152 6288231235440126086 n

                 

                        Kūrybinė raiškos savaitė „Rudenėlio takeliu“

  

                    

 2023 m. rudenį ,,Lineliai" labai pamėgo kūrybines raiškos savaites:

  

                                                  „Linelių“ grupės bėgynės ir eitynės

     Smagios ,,Linelių" grupės vaišės ruošiantis Kaziuko mugei...

 

    

               MENŲ RAIŠKOS SAVAITĖ „VAŽIUOJA ŽIEMA LEDO TILTU“

Vasario 6-10 dienomis darželyje vyko menų raiškos savaitė  „Važiuoja žiema ledo tiltu“. ,,Linelių" grupės ugdytiniai kurė  įvairius meninius darbelius, dalyvavo plenere Sniego stebuklai“, kūrybinėse dirbtuvėse ,,Žiemos rūbas baltas‘‘, edukacinių erdvių kūrime ,,Žiemos išdaigos‘‘, parodoje ,,Balta, balta kur dairaisi‘‘.

 

                    „Linelių“ erdvinė instaliacija „Jūros lašas manam delne“

 

             „Linelių“ grupės Judumo savaitės momentai

257931629 1233160503846156 1893419316625269184 n 

                                                     

                                                             Žiema, žiema, bėk iš kiemo...

                                                                  ,,Lietuvos Mažųjų žaidėjų" projektas

,,Linelių"grupė dalyvauja ,,Lietuvos Mažųjų žaidėjų" projekte, kuris skatina mažųjų didesnį fizinį aktyvumą.

 Mes maži, bet užaugsime dideli...

                                   

                                        ,,LINELIŲ" GRUPĖS IŠLEISTUVĖS

                                                           

     
 

                                                                           PROJEKTAS

                                                                        „Mano knygelės"

 PROJEKTO VYKDYTOJAI:

Lopšelio- darželio „ Papartėlis“ ,,Linelių" grupės pedagogai, ugdytiniai ir jų tėveliai.  

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO TERMINAI:

2021m. balandis-gegužė

Projekto tikslas: skatinti vaikus domėtis knygelėmis, jų įvairove; turtinti žodyną, skatinti improvizuoti, vaidinti, fantazuoti ir kurti.

Projekto uždaviniai:

  • Paskatinti vaikų tėvus būti aktyviais projekto dalyviais, projekto tikslo siekti ir šeimose.
  • Ugdyti šeimos įprotį kartu su šeimos nariais turėti knygos valandėlę ar vakaro pasakos ritualą.
  • Suteikti žinių apie knygų atsiradimo istoriją, jų įvairovę.
  • Ugdyti vaikų gebėjimą klausytis skaitomo teksto, jį atpasakoti, suvaidinti.
  • Kartu su vaikais pasirinkti ir suvaidinti literatūros kūrinėlį, su tėvelių pagalba sukuriant vaidinimui lėles.
  • Kurti savo knygeles pasitelkiant vaizduotę, kūrybinius-meninius gebėjimus.
  • Ugdyti pagarbą knygai, gebėjimą ją tausoti.

PROJEKTO VEIKLA: 

Pagal projektą domėjomės knygų įvairove, organizavome knygelių taisymo dirbtuves, žiūrėjome edukacinius filmukus apie popieriaus gamybą, knygų atsiradimo istoriją, jų spausdinimą, kurėme savo knygeles.

                                                                       PROJEKTAS

                                                          „Nuo grūdelio iki duonelės"

 

 PROJEKTO VYKDYTOJAI:

Lopšelio- darželio „ Papartėlis“  ,,Drugelių" ir ,,Linelių" grupės pedagogai, ugdytiniai ir jų tėveliai.  

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO TERMINAI:

2019.10.01 - 2019.11.30

TIKSLAS:

Supažindinti vaikus su duonos keliu nuo lauko iki stalo, veikloje panaudojant tautosaką, grožinę literatūrą, įvairias meninės išraiškos priemones, įvairią informaciją, ekskursijas.

UŽDAVINIAI:

1.Siekti, kad vaikai atsektų duonos kelią: nuo sėjos, javų auginimo, malimo, duonos raugo ruošimo iki duonelės kepimo.

2.Supažindinti vaikus su duonos auginimo; kepimo papročiais, palyginant ,,senovinį‘‘ duonos kelią su ,,šiuolaikiniu‘‘.

3.Ugdyti dėkingumą žmogui, savo rankomis išauginusiam, iškepusiam duoną.

4.Išmokyti liaudies dainų, žaidimų, patarlių, mįslių apie duoną bei jos auginimą.

5.Puoselėti pagarbą ir meilę duonai.

PROJEKTO VEIKLA: 

Lapkričio 20 dieną ,,Linelių" ir ,,Drugelių"grupių vaikučiai sukvietė savo tėvelius ir senelius į vakaronę ,,Kas valgys pyragą?" Vaikučiai pasodino grūdelius, nupjovė, sukūlė, sumalė, užminkė tešlą ir iškepė ragaišį, kuriuo visus pavaišino. ,,Kas dirba, rašo - duonos neprašo"...

Lapkričio 14 dieną ,,Drugelių" ir ,,Linelių" grupių vaikučiai dalyvavo edukaciniame renginyje ,,Cukraus burtai" su konditere Regina Glinskiene. Vaikai spalvingai ir išradingai dekoravo sausainiukus, kuriais pradžiugino savo šeimas.

   Spalio 22 dieną ,,Drugelių" ir ,,Linelių" grupių vaikučiai keliavo į Kretingos sodybą ,,Vienkiemis" Nykštukų miestelį. Vaikučiai  turiningai praleido laiką, ieškant malūno ir duonos kepyklėlės Nykštukų miestelyje.

 

     Spalio 18 dieną ,,Drugelių" ir ,,Linelių" grupių vaikučiai džiaugėsi išvyka į Kretingos Dvaro vandens malūną ir edukaciniu renginiu su duonos kepėja Vida Viskontiene Kretingos dvare.

 

 

                                                       Kūrybinė raiškos savaitė ,,Judėjimas - sveikata"

        2018 balandžio 19 d. ,,Linelių" grupė dalyvavo raiškos savaitėje ,,Judėjimas - sveikata", kurios metu

sportavo, bėgiojo ir buvo linksmi.

                                                              11sporto šventė2018

 Spalvų diena

                      

                       2018 m. kovo 9 d. Klaipėdos lopšelyje-darželyje "Papartėlis" - spalvų diena, skirta Lietuvos šimtmečiui paminėti,       kuriame dalyvavo ir ,,Linelių" grupės vaikučiai.

 

 

 

 

 

Ievos Gedgaudaitės (5 metukų) I-oji autorinių keramikos darbų paroda "Pavasario spalvos"“

 

 

 

Skaistės Masevičiūtės (5 metukų) I-oji autorinių keramikos darbų paroda "Linksma pasaka"