ltenderu

Organizuojamas konkursas Klaipėdos lopšelio-darželio "Papartėlis" direktoriaus pavaduotojo pareigoms eiti.

Skelbimo Nr. 68698 (nuoroda į skelbimą).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:
 
Direktoriaus pavaduotojo kvalifikacijai keliami reikalavimai:
- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
darbo santykius reglamentuojančius įstatymus, Viešųjų pirkimų įstatymą, buhalterinės apskaitos pagrindus bei kitus biudžetinės įstaigos veiklą reglamentuojančius norminius  teisės aktus;
įstaigos struktūrą, darbo organizavimą ir valdymą, veiklos sritis, švietimo įstaigos ūkio tvarkymui keliamus reikalavimus; 
švietimo įstaigų higienos normas ir taisykles;
priešgaisrinės saugos taisykles, darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančius teisės aktus;
pirmosios medicinos pagalbos suteikimo priemones ir būdus;
saugumo reikalavimus dirbant su įrenginiais, valymo priemonėmis;
ūkinių-finansinių ataskaitų pateikimo tvarką ir terminus;
medžiagų naudojimo ir nurašymo normas, tvarką;
įrenginių, žaliavų, inventoriaus, priemonių apskaitos tvarką;
dokumentų rengimo taisykles;
organizacinės technikos, būtinų baldų ir kitų prekių įsigijimo bei panaudojimo galimybes;
prekių reikalingų darbui, rūšis, reikalavimus kokybei;
prekių pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymą ir įgyvendinimą;
medžiagų apsaugos reikalavimus;
darbų sąmatų sudarymo, tvirtinimo ir įgyvendinimo būdus.
 

Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą;
Gyvenimo aprašymą;
Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
Profesinę bei vadovaujamo darbo patirtį įrodančius dokumentus;
Užpildytą Pretendento anketą.

 

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą 14 kalendorinių dienų nuo paskelbimo. Dėl sistemos apkrovimo rekomenduojame dokumentus teikti anksčiau nei numatyta paskutinė dokumentų pateikimo diena.

Išsamesnę informaciją teikia raštinės administratorė Skaistė Milašiutė, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., mob. 8 651 22 513

 

Informacija paskelbta 2021 m. vasario 3 d.