Paskatinimai:

Išrašas iš Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ darbo tvarkos taisyklių, patvirtintų Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ direktoriaus 2019 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V1-30:

„SKATINIMAS

  1. Paskatinimai, apdovanojimai ir materialinė parama skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir Lopšelio-darželio Darbo apmokėjimo sistemoje nustatyta tvarka.
  2. Už nepriekaištingą darbinių pareigų vykdymą, išskirtines savybes, ypatingai gerai atliktą darbą, specialių užduočių, reikalaujančių ypatingos skubos ir kokybės atlikimą, atsižvelgiant į kiekvieno darbuotojo asmeninį indėlį, kūrybiškumą darbe ir kitus pasiekimus, skiriami paskatinimai: įstaigos, aukštesnės organizacijos padėka. Gali būti ir kitos paskatinimo formos.“
 
Darbuotojų apdovanojimai:
 
2019 m. Tarptautinės mokytojų dienos proga Klaipėdos miesto savivaldybės mero Padėkos raštu buvo apdovanota ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ingrida Kleibienė.
 
2018 m. Tarptautinės mokytojų dienos proga Klaipėdos miesto savivaldybės mero Padėkos raštu buvo apdovanota ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jurgita Žardeckienė.
 
 
2017 m. įstaigos veiklos 40 metų sukakties proga Klaipėdos miesto savivaldybės mero Padėkos raštais buvo apdovanoti: direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui bei direktoriaus pavaduotojas.
2017 m. įstaigos veiklos 40 metų sukakties proga Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo Padėkos raštais buvo apdovanoti: priešmokyklinio ugdymo pedagogai, auklėtojai bei virėjas.
2017 m. įstaigos veiklos 40 metų sukakties proga Klaipėdos lopšelio-darželio "Papartėlis" direktoriaus Padėkos raštais buvo apdovanoti: auklėtojai, neformaliojo ugdymo pedagogas, raštinės administratorius, sandėlininkas, virėjas bei auklėtojų padėjėjai.