ltenderu

Komisijos ir darbo grupės

KLAIPĖDOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,PAPARTĖLIS“ SUDARYTOS KELIOS KOMISIJOS UGDYMO KOKYBEI GERINTI BEI DARBAMS ORGANIZUOTI.

Lopšelio-darželio ,,Papartėlis" ugdymo aplinkai vertinti, vaikų saugumui užtikrinti, poreikiams tenkinti, problemoms spręsti ir priežastims nustatyti, švietimo pagalbai teikti sudaryta Vaiko gerovės komisija:

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ona Palevičienė – pirmininkė;

logopedė Virginija Kazlauskienė – pirmininko pavaduotoja;

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Viktorija Vitkevičienė – narė;

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ingrida Kleibienė – narė;

visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Kamilė Urbytė – narė.

Lopšelio-darželio ,,Papartėlis" mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija:

Irena Daukšienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ direktorė – pirmininkė;

Irina Paradnikaitė-Abromavičienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė – Švietimo skyriaus deleguota atstovė;

Ingrida Kleibienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokyklos tarybos atstovė - narė;

Jurgita Žardeckienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė - narė;

Angelė Kniukštienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė - narė;

Lopšelyje-darželyje ,,Papartėlis" už maisto kokybę bei maitinimo organizavimą sudaryta šios sudėties komisija:

priešmokyklinio ugdymo mokytoja Birutė Petriškienė – pirmininkė;

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jurgita Žardeckienė – sekretorė;

priešmokyklinio ugdymo mokytoja Regina Puidokienė – narė;

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Angelė Kniukštienė – narė;

auklėtojo padėjėja Irena Auksorienė – narė.

Lopšelio-darželio ,,Papartėlis" darbo grupė internetinei svetainei tvarkyti bei informacijai atnaujinti:

direktorė Irena Daukšienė – pirmininkė;

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ona Palevičienė – pavaduotoja;

meninio ugdymo mokytoja Gitana Gedvilienė - narė;

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ingrida Kleibienė – narė;

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Raimonda Miciuvienė – narė;

raštinės administratorė Skaistė Milašiutė – narė.

Lopšelio-darželio "Papartėlis" audito (KVA) grupė:

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jurgita Žardeckienė - pirmininkė;

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Regina Jocienė - sekretorė;

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Brigita Gendvilaitė - narė;

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daina Gudynienė - narė;

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Viktorija Vitkevičienė - narė.