ltenderu

Klaipėdos lopšelio-darželio "Papartėlis" valdymo struktūra.

Lopšelyje-darželyje ,,Papartėlis" veikia trys savivaldos institucijos: įstaigos taryba, darbo taryba bei tėvų taryba.

Įstaigos tarybos sudėtis:

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ingrida Kleibienė - pirmininkė;
ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Jurevičienė - pavaduotoja;
ikimokyklinio ugdymo mokytoja Raimonda Miciuvienė - sekretorė;
virėja Jolanta Žukauskienė - narė;
auklėtojo padėjėja Raimonda Eirošiutė - narė;
auklėtojo padėjėja Vida Rimonienė - narė;
Inga Baranauskienė - „Lašiukų“ grupės ugdytinio mama;
Iveta Gricienė - „Žirniukų“ grupės ugdytinės mama;
Domas Jurevičius - „Skruzdėliukų“ grupės ugdytinio tėvas.

Darbo tarybos sudėtis:

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Regina Jocienė – pirmininkė; 
auklėtojo padėjėja Svetlana Jankauskienė – pirmininko pavaduotoja;
ikimokyklinio ugdymo mokytoja Raimonda Miciuvienė - sekretorė.

Tėvų tarybos sudėtis:

Andrius Tamašauskis („Lašiukų“ gr.) – pirmininkas; 
Gražvilė Misevičienė („Nykštukų“ gr.) – narė;
Iveta Gricienė („Žirniukų“ gr.) - narė;
Aušra Darčienė („Skruzdėliukų“ gr.) - narė;
Jurgita Brazienė („Meškiukų“ gr.) - narė;
Mindaugas Meškys („Paukščiukų“ gr.) - narys;
Regina Glinskienė („Bitučių“ gr.) - narė;
Inga Baranauskienė („Spinduliukų“ gr.) - narė;
Simona Skiparė („Drugelių“ gr.) - narė;
Viktorija Janavičienė („Linelių“ gr.) - narė;
Simona Skiparė („Kiškučių“ gr.) - narė.