Klaipėdos lopšelio-darželio "Papartėlis" valdymo struktūra.

Lopšelyje-darželyje ,,Papartėlis“ veikia trys savivaldos institucijos: įstaigos taryba, darbo taryba bei tėvų taryba.

Įstaigos tarybos sudėtis:

Viktorija Vitkevičienė  ikimokyklinio ugdymo mokytoja (tarybos pirmininkė);
Gitana Gedvilienė – meninio ugdymo mokytoja (tarybos pirmininko pavaduotoja);
Brigita Gendvilaitė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja (tarybos sekretorė);
Liubov Medveckaja – auklėtojo padėjėja (tarybos narė);
Vitalija Šedienė – auklėtojo padėjėja (tarybos narė);
Jolanta Žukauskienė – virėja (tarybos narė);
Inga Baranauskienė  „Bitučių“ grupės ugdytinio mama;
Iveta Gricienė  „Žirniukų“ grupės ugdytinės mama;
Domas Jurevičius  „Skruzdėliukų“ grupės ugdytinio tėvas.

Darbo tarybos sudėtis:

Regina Jocienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja (tarybos pirmininkė); 
Svetlana Jankauskienė – auklėtojo padėjėja (tarybos pirmininko pavaduotoja);
Raimonda Miciuvienė – auklėtojo padėjėja (tarybos sekretorė).

Tėvų tarybos sudėtis:

Andrius Tamašauskis („Bitučių“ gr.) – pirmininkas; 
Gražvilė Misevičienė („Nykštukų“ gr.) – narė;
Iveta Gricienė („Žirniukų“ gr.)  narė;
Aušra Darčienė („Skruzdėliukų“ gr.)  narė;
Jurgita Brazienė („Meškiukų“ gr.)  narė;
Mindaugas Meškys („Paukščiukų“ gr.)  narys;
Regina Glinskienė („Bitučių“ gr.) – narė;
Inga Baranauskienė („Spinduliukų“ gr.)  narė;
Simona Skiparė („Drugelių“ gr.) – narė;
Viktorija Janavičienė („Linelių“ gr.)  narė;
Simona Skiparė („Kiškučių“ gr.)  narė.