ltenderu

Klaipėdos lopšelio-darželio "Papartėlis" nuostatai, patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. T2-172 „Dėl Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ nuostatų patvirtinimo“ (skaityti)