Vadovų darbotvarkės 2024 m. balandžio mėn.

 

Direktorius

  • 2024 m. balandžio 2 d. 13.15 val. seminaras „Bendravimas su tėvais, kaip tinkamai kalbėti, komunikuoti, kai vaikas turi specialiųjų ugdymo poreikių“ (nuotoliniu būdu).
  • 2024 m. balandžio 9 d. 13.15 val. seminaras „Specialiųjų ugdymosi poreikių apžvalga: ką daryti mokytojui ir specialistams“ (nuotoliniu būdu).
  • 2024 m. balandžio 9 d. 13.30 val. ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pasitarimas Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Žuvėdra“.
  • 2024 m. balandžio 16 d. 13.15 val. seminaras „Ryšio užmezgimas su mokytojais: kaip susikalbėti“ (nuotoliniu būdu).
  • 2024 m. balandžio 17 d 10 val. ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių pasitarimas Klaipėdos miesto savivaldybėje.
  • 2024 m. balandžio 17 d. 13.15 val. seminaras „Konsultacijos mokytojams ir tėvams“ (nuotoliniu būdu).
  • 2024 m. balandžio 23 d. 13.15 val. seminaras „Diskusija mokytojams ir tėvams“ (nuotoliniu būdu).

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui