ltenderu

Vadovų darbotvarkės 2023 m. vasario mėn.

Direktorius

  • 2023 m. vasario 10 d. 9.30 val. mokslinė-praktinė konferencija „Skaitmeninis raštingumas ir ateities švietimas“ Klaipėdos universitete.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

  • 2023 m. vasario 9 d. 10 val. ikimokyklinio ugdymo įstaigų i mokyklų-darželių direktorių pavaduotojų ugdymui forumas „Įtraukaus ugdymo link. Kaip sekasi diferencijuoti, individualizuoti ir personalizuoti ugdymo turinį“ Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre.