Finansinių ataskaitų rinkiniai:

2023 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. birželio 30 d. duomenimis

Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. kovo 31 d. duomenimis

2022 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. birželio 30 d. duomenimis

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. kovo 31 d. duomenimis

2021 metai

       Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. birželio 30 d. duomenimis

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. kovo 31 d. duomenimis

2020 metai

       Finansinės būklės ataskaita 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

       Finansinės būklės ataskaita 2020 m. kovo 31 d. duomenimis

2019 metai

       Finansinės būklės ataskaita 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis 

       Finansinės būklės ataskaita 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

Finansinės būklės ataskaita 2019 m. birželio 30 d. duomenimis

Finansinės būklės ataskaita 2019 m. kovo 31 d. duomenimis

2018 metai

       Finansinės būklės ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis

       Finansinės būklės ataskaita 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

Finansinės būklės ataskaita 2018 m. birželio 30 d. duomenimis

 Finansinės būklės ataskaita 2018 m. kovo 31 d. duomenimis