ltenderu

                                                  Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybių pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)

2019 m.

2020 m. trečio ketvirčio

Direktorius

1

2070,02

2137,35

Direktoriaus pavaduotojas
1

1188,45

1452,88
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1

1559,27

1716,35

Specialistas 1

 1016,45

1389,00

Raštinės administratorius 1  972,09

1346,99

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas** 3 1244,97 1407,56
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas** 15  1049,91

1323,55

Meninio ugdymo mokytojas 1  1121,62

1295,36

Neformaliojo ugdymo mokytojas
1

 1037,13

1342,88

Logopedas 1  1185,16

1217,92

Sandėlininkas 1  801,70

870,32

Auklėtojo padėjėjas** 13  654,78

781,30

Pagalbinis darbininkas 1  557,49

607,00

Virėjas** 3  723,54

956,37

Valytojas* 1  555,00

681,40

Kiemsargis** 3  655,25

656,60

Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas** 3  564,54

607,00

Patalynės prižiūrėtojas* 1

 627,39

621,88

* pareigybei skirta mažiau negu etatas

** pareigybei skirta daugiau negu etatas