ltenderu

                                                  Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybių pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)

2020 m.

2021 m. trečio ketvirčio

Direktorius

1

1090,94

2515,62

Direktoriaus pavaduotojas
1

699,95

1628,40
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1

1732,34

2133,21

Specialistas 1

 1368,05

1414,23

Raštinės administratorius 1  1280,80

1397,67

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas** 3 1435,91 1553,05
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas** 15  1204,52

1602,28

Meninio ugdymo mokytojas 1  1320,44

1593,00

Neformaliojo ugdymo mokytojas
2

 1378,05

1368,21

Logopedas 1  1235,25

1391,81

Sandėlininkas 1  865,37

1150,57

Auklėtojo padėjėjas** 13  792,11

952,28

Pagalbinis darbininkas 1  607,00

642,00

Virėjas** 3  877,01

1032,23

Valytojas* 1  649,99

642,00

Kiemsargis** 3  785,65

818,85

Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas** 3  622,36

684,80

Patalynės prižiūrėtojas* 1

 625,64

642,00

* pareigybei skirta mažiau negu etatas

** pareigybei skirta daugiau negu etatas