Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybių pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)

2021 m.

2023 m. antro ketvirčio

Direktorius

1

2582,70

3654,90

Direktoriaus pavaduotojas
1

1628,40

2489,30
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1

2133,21

2964,65

Specialistas 1

 1414,23

1700,04

Raštinės administratorius 1  1363,79

1860,93

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 4 1701,88 2048,23
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 18  1596,02

1912,17

Meninio ugdymo mokytojas 1  1593,00

1962,30

Neformaliojo ugdymo mokytojas
2

 1368,21

1771,65

Logopedas 1  1601,85

1977,18

Mokytojo padėjėjas

2 885,00 995,10
Sandėlininkas 1  1284,19

1197,84

Auklėtojo padėjėjas 11  926,90

1087,37

Pagalbinis darbininkas 1  652,00

840,00

Virėjas 3  991,24

1215,85

Valytojas* 1  840,25

891,21

Patalynės prižiūrėtojas*

1 652,00 840,00
Kiemsargis 2  979,98

840,00

Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas** 3  684,80

877,33

 

* pareigybei skirta mažiau negu etatas

** pareigybei skirta daugiau negu etatas