ltenderu

                                                  Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybių pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)

2021 m.

2022 m. pirmo ketvirčio

Direktorius

1

2582,70

3011,38

Direktoriaus pavaduotojas
1

1628,40

1977,43
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1

2133,21

2554,00

Specialistas 1

 1414,23

1581,49

Raštinės administratorius 1  1363,79

1665,20

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas** 4 1701,88 1890,57
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas** 15  1596,02

1703,19

Meninio ugdymo mokytojas 1  1593,00

1752,08

Neformaliojo ugdymo mokytojas
2

 1368,21

1581,04

Logopedas 1  1601,85

1762,94

Mokytojo padėjėjas*

1 885,00 895,95
Sandėlininkas 1  1284,19

1448,92

Auklėtojo padėjėjas** 13  926,90

996,06

Pagalbinis darbininkas 1  652,00

730,00

Virėjas** 3  991,24

1113,99

Valytojas* 1  840,25

809,47

Kiemsargis** 3  979,98

978,83

Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas** 3  684,80

759,20

* pareigybei skirta mažiau negu etatas

** pareigybei skirta daugiau negu etatas