ltenderu

                                                  Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybių pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)

2021 m.

2022 m. trečio ketvirčio

Direktorius

1

2582,70

2810,62

Direktoriaus pavaduotojas
1

1628,40

2171,81
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1

2133,21

2554,00

Specialistas 1

 1414,23

1588,43

Raštinės administratorius 1  1363,79

1679,08

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas** 4 1701,88 1148,59
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas** 18  1596,02

1605,78

Meninio ugdymo mokytojas 1  1593,00

1752,08

Neformaliojo ugdymo mokytojas
2

 1368,21

1581,04

Logopedas 1  1601,85

1762,94

Mokytojo padėjėjas*

2 885,00 895,95
Sandėlininkas 1  1284,19

1150,26

Auklėtojo padėjėjas** 13  926,90

949,23

Pagalbinis darbininkas 1  652,00

780,00

Virėjas** 3  991,24

1049,35

Valytojas* 1  840,25

778,00

Kiemsargis** 2  979,98

730,00

Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas** 3  684,80

772,67

* pareigybei skirta mažiau negu etatas

** pareigybei skirta daugiau negu etatas