ltenderu

                                                  Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybių pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)

2019 m.

2020 m. antro ketvirčio

Direktorius

1

2070,02

2137,35

Direktoriaus pavaduotojas
1

1188,45

1621,34
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1

1559,27

1683,97

Specialistas 1

 1016,45

1320,00

Raštinės administratorius 1  972,09

1214,40

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas** 3 1244,97 1284,07
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas** 15  1049,91

1116,65

Meninio ugdymo mokytojas 1  1121,62

1151,04

Neformaliojo ugdymo mokytojas
1

 1037,13

1309,44

Logopedas 1  1185,16

1217,92

Sandėlininkas 1  801,70

832,48

Auklėtojo padėjėjas** 13  654,78

767,17

Pagalbinis darbininkas 1  557,49

585,82

Virėjas** 3  723,54

785,74

Valytojas* 1  555,00

651,64

Kiemsargis** 3  655,25

801,43

Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas** 3  564,54

607,00

Patalynės prižiūrėtojas* 1

 627,39

646,68

* pareigybei skirta mažiau negu etatas

** pareigybei skirta daugiau negu etatas