ltenderu

                                                  Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybių pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)

2020 m.

2021 m. antro ketvirčio

Direktorius

1

1090,94

2515,62

Direktoriaus pavaduotojas
1

699,95

1628,40
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1

1732,34

2133,21

Specialistas 1

 1368,05

1448,30

Raštinės administratorius 1  1280,80

1363,79

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas** 3 1435,91 1501,00
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas** 15  1204,52

1501,02

Meninio ugdymo mokytojas 1  1320,44

1593,00

Neformaliojo ugdymo mokytojas
1

 1378,05

1417,77

Logopedas 1  1235,25

1286,79

Sandėlininkas 1  865,37

1280,26

Auklėtojo padėjėjas** 13  792,11

876,64

Pagalbinis darbininkas 1  607,00

642,00

Virėjas** 3  877,01

1079,29

Valytojas* 1  649,99

642,00

Kiemsargis** 3  785,65

807,06

Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas** 3  622,36

642,00

Patalynės prižiūrėtojas* 1

 625,64

642,00

* pareigybei skirta mažiau negu etatas

** pareigybei skirta daugiau negu etatas