ltenderu

Vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas (skaityti) .

Vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švieitimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo pakeitimo (skaityti) .

Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas ir atlyginimo dydžio nustatymas (skaityti) .

Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo ir atlyginimo dydžio nustatymo pakeitimas (skaityti) .

Dėl įkainių pakeitimų

1. Kaina už atlygintinai teikiamą ugdymo paslaugą savivaldybės ikimokyklinių ugdymo įstaigų grupėse, dirbančiose 12 valandų darbo režimu (skaityti) .

2. Ikainio už patiekalų gamybą nustatymas Klaipėdos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose, mokyklose-darželiuose ir Regos ugdymo centre (skaityti) .

3. Kainos nustatymas už teikiamas atlygintinai ikimokyklinio ugdymo paslaugas Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose (skaityti) .