ltenderu

 

Klaipėdos lopšelio-darželio "Papartėlis" nuostatai, patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. AD1-543 (skaityti)