ltenderu

  Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybių pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)

2017 m.

2018 m. trečio ketvirčio

Direktorius

1

1333,61

1338,56

Direktoriaus pavaduotojas
1

592,35

841,34
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1

951,33

972,45

Specialistas 1

 546,50

755,67

Raštinės administratorius 1  451,16

676,32

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas** 3 755,42 628,17
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas** 15  734,85

729,57

Meninio ugdymo mokytojas 1  744,93

725,76

Neformaliojo ugdymo mokytojas
1

 709,45

761,85

Logopedas 1  724,43

722,92

Sandėlininkas 1  426,70

606,34

Auklėtojo padėjėjas** 13  408,84

495,85

Pagalbinis darbininkas 1  383,13

398,06

Virėjas** 3  430,75

509,04

Valytojas* 1  403,70

411,79

Kiemsargis** 3  513,93

543,02

Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas** 3  397,64

395,59

Patalynės prižiūrėtojas* 1

 442,49

509,66

* pareigybei skirta mažiau negu etatas

** pareigybei skirta daugiau negu etatas