ltenderu

                                                  Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybių pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)

2018 m.

2019 m. pirmo ketvirčio

Direktorius

1

1350,68

1936,21

Direktoriaus pavaduotojas
1

893,25

1269,51
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1

1117,38

1475,21

Specialistas 1

 797,63

1148,99

Raštinės administratorius 1  756,53

973,79

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas** 3 673,17 1015,69
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas** 15  773,72

1054,33

Meninio ugdymo mokytojas 1  819,32

1120,93

Neformaliojo ugdymo mokytojas
1

 804,45

1039,22

Logopedas 1  790,62

1190,75

Sandėlininkas 1  647,72

822,57

Auklėtojo padėjėjas** 13  530,58

659,24

Pagalbinis darbininkas 1  432,78

561,21

Virėjas** 3  516,98

706,77

Valytojas* 1  474,33

561,27

Kiemsargis** 3  509,38

624,13

Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas** 3  434,31

560,80

Patalynės prižiūrėtojas* 1

 477,00

710,65

* pareigybei skirta mažiau negu etatas

** pareigybei skirta daugiau negu etatas