ltenderu

                                                  Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybių pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)

2018 m.

2019 m. trečio ketvirčio

Direktorius

1

1350,68

2090,91

Direktoriaus pavaduotojas
1

893,25

1093,40
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1

1117,38

1487,68

Specialistas 1

 797,63

986,01

Raštinės administratorius 1  756,53

934,52

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas** 3 673,17 1215,29
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas** 15  773,72

952,60

Meninio ugdymo mokytojas 1  819,32

1089,26

Neformaliojo ugdymo mokytojas
1

 804,45

1018,68

Logopedas 1  790,62

1153,77

Sandėlininkas 1  647,72

777,25

Auklėtojo padėjėjas** 13  530,58

634,14

Pagalbinis darbininkas 1  432,78

555,00

Virėjas** 3  516,98

682,18

Valytojas* 1  474,33

555,00

Kiemsargis** 3  509,38

599,78

Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas** 3  434,31

595,30

Patalynės prižiūrėtojas* 1

 477,00

555,00

* pareigybei skirta mažiau negu etatas

** pareigybei skirta daugiau negu etatas