ltenderu

                                                  Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybių pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)

2018 m.

2019 m. antro ketvirčio

Direktorius

1

1350,68

2100,91

Direktoriaus pavaduotojas
1

893,25

1156,30
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1

1117,38

1539,11

Specialistas 1

 797,63

1145,80

Raštinės administratorius 1  756,53

959,29

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas** 3 673,17 1131,63
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas** 15  773,72

1037,90

Meninio ugdymo mokytojas 1  819,32

1081,35

Neformaliojo ugdymo mokytojas
1

 804,45

998,94

Logopedas 1  790,62

1151,98

Sandėlininkas 1  647,72

776,96

Auklėtojo padėjėjas** 13  530,58

640,38

Pagalbinis darbininkas 1  432,78

555,00

Virėjas** 3  516,98

738,88

Valytojas* 1  474,33

555,00

Kiemsargis** 3  509,38

676,46

Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas** 3  434,31

565,63

Patalynės prižiūrėtojas* 1

 477,00

555,00

* pareigybei skirta mažiau negu etatas

** pareigybei skirta daugiau negu etatas