ltenderu

                                                  Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybių pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)

2019 m.

2020 m. pirmo ketvirčio

Direktorius

1

2070,02

2147,52

Direktoriaus pavaduotojas
1

1188,45

1393,25
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1

1559,27

1667,47

Specialistas 1

 1016,45

1038,00

Raštinės administratorius 1  972,09

1202,50

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas** 3 1244,97 1255,80
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas** 15  1049,91

1076,22

Meninio ugdymo mokytojas 1  1121,62

1156,52

Neformaliojo ugdymo mokytojas
1

 1037,13

1315,68

Logopedas 1  1185,16

1223,72

Sandėlininkas 1  801,70

861,79

Auklėtojo padėjėjas** 13  654,78

780,75

Pagalbinis darbininkas 1  557,49

607,00

Virėjas** 3  723,54

826,24

Valytojas* 1  555,00

663,05

Kiemsargis** 3  655,25

778,09

Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas** 3  564,54

609,89

Patalynės prižiūrėtojas* 1

 627,39

609,89

* pareigybei skirta mažiau negu etatas

** pareigybei skirta daugiau negu etatas

baner Tevu linija

tevu linija