ltenderu
herbas  KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS "PAPARTĖLIS"
  Adresas: Reikjaviko g. 5, Klaipėda
Pašto kodas: LT-94245
Telefonai: (8 46) 34 63 06
Elektroninis paštas: info@papartelis.lt
Juridinio asmens kodas: 190435843
Mokymo kalba: Lietuvių
Įstaigos darbo laikas: I-V 7.30-18.00 val.

 linija apat

Naujienos

Gerbiami Tėveliai, darbuotojai ir visi, kurie norite paremti mūsų lopšelį-darželį „Papartėlis“

     Esame dėkingi už supratingumą, geranorišką bendradarbiavimą ir norą padėti kurti vaikams jaukesnę, saugesnę ir modernesnę ugdymosi aplinką. Kiekvieno Jūsų sprendimas skirti 1,2 proc. pajamų mokesčio dalį (GPM) – džiaugsminga dovana mūsų lopšeliui-darželiui „Papartėlis“. Jūsų geranoriškumo dėka įstaigos sąskaita 2020 metais papildyta 1 806 Eur. 2020 metų 1,2 proc. paramos lėšų panaudojimo ataskaita (skaityti).
     Juk maži, geri darbai kuria didelius ir prasmingus pokyčius. Paraginkite tai padaryti savo draugus bei pažįstamus.

     Pildyti bei pateikti prašymą paramos skyrimui galite šiuo būdu:
- prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos – EDS adresu: https://deklaravimas.vmi.lt
- viršutiniame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tuomet kairiajame meniu „Pildyti formą“, iš sąrašo dažniausiai pildomos formos pasirinkite „Prašymas skirti paramą“;
- užpildykite formą FR0512 tiesiogiai ESS portale;
- formoje užpildykite asmeninius duomenis bei laukelius, pažymėtus (*):
(*) 5 Mokestinis laikotarpis – 2020
(*) 6S Mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą
(*) E1 Gavėjo tipas – 2 (vienetas, turintis teisę gauti paramą)
(*) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 190435843
(*) Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,2

     Nuoširdžiai dėkojame už paramą mūsų lopšeliui-darželiui „Papartėlis“.

     Pagarbiai
     Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ direktorė Irena Daukšienė

SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS IR NEMOKAMAS MAITINIMAS JAUNIAUSIEMS MOKINIAMS NAUJAIS MOKSLO METAIS

   Informuojame, kad nuo liepos 1 d. prasideda prašymų dėl socialinės paramos mokiniams – paramos mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamo maitinimo 2021–2022 mokslo metams – priėmimas. Todėl raginame moksleivių tėvus, globėjus ar bendrai gyvenančius asmenis teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams.
Svarbiausios naujovės nuo šių metų rugsėjo 1 d.:
- visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams, nepaisant to, kokios yra šeimos pajamos, bus skiriami nemokami pietūs mokyklose be atskiro prašymo. (Jeigu šios paramos poreikio nėra, vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų gali informuoti mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administraciją apie šios paramos atsisakymą);
- socialinę paramą mokiniams galės gauti ir mokiniai, ne vyresni kaip 21 metų, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas;
- Klaipėdos mieste gyvenantys pradinukai (1 – 4 klasių mokiniai), patikrinus bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, galės gauti ir nemokamus pusryčius.
   Svarbu! Jeigu priešmokyklinukų, pirmokų ir antrokų tėvai, globėjai ar bendrai gyvenantys asmenys nori, kad vaikui būtų skirta ir kita socialinė parama mokiniams (pusryčiai, parama mokinio reikmenims įsigyti ir maitinimas vasaros atostogų metu mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose), dėl šios paramos skyrimo jie turi teikti prašymą gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai, o skiriant paramą yra vertinamos mokinio šeimos pajamos.
   Nemokami pietūs (mokiniams nuo 3 klasės), parama mokinio reikmenims įsigyti ir maitinimas vasaros atostogų metu mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose (visiems mokiniams) gali būti skiriami, jeigu mokinio šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 192 Eur.
   Nemokamas maitinimas (pietūs, maitinimas vasaros atostogų metu mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose bei nemokami pusryčiai (tik pradinukams)) ir parama mokinio reikmenims įsigyti, patikrinus bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, gali būti skiriami, jeigu pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 320 Eur dydžio: kai motina ar tėvas vieni augina vaikus; šeimoje auga trys ir daugiau vaikų; mokinys yra neįgalus arba bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų yra neįgalus; mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką; šeima dėl sunkios ligos, nelaimingo atsitikimo patyrė (patiria) papildomų išlaidų dėl būtinų sveikatos priežiūros paslaugų, vaistų, medicinos priemonių ir pan. ar nelaimingo atsitikimo (gaisro, stichinės nelaimės, nusikalstamos veiklos, nukentėjus dėl ekstremaliosios situacijos ir karantino, padarinių patyrus (patiriant) nepalankias ekonomines ir finansines pasekmes).
   Vertinant bendrai gyvenančių asmenų pajamas, į šeimų, auginančių vaikus, pajamas neįskaitomos jų gaunamos išmokos vaikams ir išmokos, susijusios su COVID-19 pandemija. Taip pat apskaičiuojant bendrai gyvenančių asmenų gaunamas pajamas nėra įskaitoma dalis (priklausomai nuo šeimos situacijos nuo 20 iki 40 procentų) darbinių (darbo užmokesčio), savarankiškai dirbančių asmenų gautų pajamų, nedarbo socialinio draudimo išmokos ar darbo paieškos išmokos.
   Mokinio reikmenims įsigyti yra skiriama 80 Eur dydžio suma vienam mokiniui per kalendorinius metus.
   Prašymai dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti bus priimami iki spalio 5 d., pateikus prašymus vėliau, ši parama nebus skiriama. Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus mokslo metus.
   Klaipėdos miesto gyventojai prašymus dėl socialinės paramos mokiniams gali teikti elektroniniu būdu interneto svetainėje www.spis.lt arba Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyryje pagal išankstinę registraciją I–IV nuo 8 iki 17 val. (pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.), V – nuo 8 iki 12 val.
   Pareiškėjai, deklaravę gyvenamąją vietą šiaurinėje miesto dalyje (nuo Kalotės iki Baltijos pr.), priimami Vytauto g. 13. Išankstinė registracija: elektroniniu būdu Klaipėdos miesto portale www.klaipeda.lt arba http://registracija.klaipeda.lt, tel. (8 46) 41 08 40, elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba kabinete.
   Pareiškėjai, deklaravę gyvenamąją vietą pietinėje miesto dalyje (nuo Baltijos pr. iki Rimkų gyvenvietės imtinai), priimami Laukininkų g. 19A. Išankstinė registracija: elektroniniu būdu Klaipėdos miesto portale www.klaipeda.lt arba http://registracija.klaipeda.lt, telefonais (8 46) 32 46 96 ir 39 10 68, elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba kabinete.
   Išsamesnę informaciją apie socialinę paramą mokiniams galite sužinoti paskambinę Socialinės paramos skyriaus informacijos telefonais:
• Vytauto g. 13 – tel. ( 8 46) 41 08 40
• Laukininkų g. 19A – tel. (8 46) 32 46 96 ir (8 46) 39 10 68

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos parengta informacija

INFORMACIJA DĖL VAIKŲ UGDYMO NAMUOSE

   Tėvams, galvojantiems, kad vaikų ugdymas namuose yra kokybiškesnis už tą, kuris teikiamas mokykloje, suteikiama teisė vaiką mokyti namuose.
   Primename, kad nuo 2020 m. birželio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui „Dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2020-05-20 nutarimas Nr. 504), vaikai gali būti ugdomi (ugdytis) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas.
   Tėvai pageidaujantys, kad pagal įsigaliojusią tvarką vaikas būtų ugdomas šeimoje nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. ir vėlesniais metais nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d., prašymą ir dokumentus turės pateikti nuo balandžio 15 d. iki birželio 1 d.
   Klaipėdos m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-15 įsakymu Nr. AD1-741 yra patvirtintos mokyklos, padedančios tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsias programas, sąrašas:
• Ugdymą pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąsias programas organizuoja Klaipėdos lopšeliai-darželiai „Putinėlis“ ir „Vėrinėlis“;
• Ugdymą pagal pradinio ir pagrindinio (I dalies) ugdymo bendrąsias programas organizuoja Klaipėdos „Vyturio“ ir Klaipėdos „Gabijos“ progimnazijos;
• Ugdymą pagal pagrindinio (II dalies) ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas organizuoja Klaipėdos „Aitvaro“ ir Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos.
   Mokyklų sąrašas skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje: www klaipeda.lt
   Prašymą dėl vaiko ugdymo (ugdymosi) šeimoje pagal atitinkamą programą ir dokumentus už vaiką iki 14 metų mokyklos vadovui pateikia tėvai (globėjai). Prašymą dėl ugdymosi šeimoje, dokumentus ir rašytinį tėvų (rūpintojų) sutikimą pateikia vaikas nuo 14 iki 18 metų. Kartu su prašymu dėl ugdymo (ugdymosi) šeimoje turi būti pateikti šie dokumentai:
• tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas dėl ugdymosi sąlygų šeimoje patikrinimo;
• užpildytas Klausimynas tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vaikui dėl ugdymosi šeimoje sąlygų;
• nustatytos formos priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų) rekomendacija (jei vaikas bus ugdomas pagal 1-os klasės programą) ar laisvos formos metinė Vaiko individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo ataskaita;
• vaiko mokymosi pasiekimus ar išsilavinimą patvirtinantis dokumentas;
• Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgalioto teritorinio skyriaus, kurio veiklos teritorijoje gyvena šeima, informacija apie tai, kad nebuvo nustatyta vaiko teisių pažeidimų, susijusių su vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) jis gyvena, pareigų nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu dėl narkotinių (ar psichotropinių) medžiagų, alkoholio vartojimo, smurto ar kitų vaiko atstovo (-ų) veiksmų ar neveikimo, kurie gali turėti įtakos vaiko teisės į mokslą užtikrinimui, per pastaruosius dvejus metus;
• savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena šeima, administracijos informacija apie tai, kad nebuvo (nėra) skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui ir (ar) nebuvo (nėra) taikoma atvejo vadyba per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo dienos.
   Vaiko priėmimą į mokyklą mokytis ugdymosi šeimoje mokymo proceso organizavimo būdu vykdo mokyklos vadovas atsižvelgdamas į mokyklos priėmimo komisijos vertinimo išvadą.
   Daugiau informacijos rasite Vyriausybės nutarime „Dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Informaciją dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos teikia vaikų ugdymą(si) šeimoje įgyvendinančios švietimo įstaigų vadovai bei Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Milkontė, tel. (8 46) 39 61 49

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos parengta informacija

 Dainuoja mišrus vokalinis ansamblis

        Mūsų įstaigos ugdytiniai, vadovaujami meninio ugdymo mokytojos G. Gedvilienės, parengė dainelę "Myliu Gimtinę". Mišrus vokalinis ansamblis dalyvauja Klaipėdos miesto vaikų ir jaunimo konkurse- festivalyje "Giest lakštingalėlis". Nuoširdžiai dėkojame vaikučiams ir jų tėveliams už parodytą iniciatyvą.

                                                                          "Patrepsinis"

 Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų etninis projektas

      Nuo seno šokis – neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis, atspindintis tautos charakterį ir moralę. Ir šiandien liaudies šokis nepraranda savo vertės, ugdo žmogų, formuoja vertybes, propaguoja tautinį paveldą. Sakoma, kad šokantis žmogus – gražus žmogus.

Labai džiugu, kad prie mūsų organizuojamo projekto "Patrepsinis" prisijungė ne tik Klaipėdos , bet ir kitų miestų ugdytiniai. Kartu su savo mokytojomis vaikai parengė mėgstamiausią lietuvių liaudies šokį, ratelį, taip suteikdami liaudies kūrinėliams naują spalvų, o mums visiems - gražių akimirkų.

Dėkojame dalyviams ir dalinamės video akimirkomis:


Klaipėdos lopšelis - darželis "Pagrandukas" - Lietuvių liaudies šokis "Kalvelis"

Klaipėdos lopšelis- darželis "Puriena" - Lietuvių liaudies ratelis"Žilvitis"

Klaipėdos lopšelis -darželis "Šaltinėlis" -  Lietuvių liaudies ratelis "Žilvitis"

Klaipėdos lopšelis -darželis "Traukinukas "- Pamario krašto šokis "Stintapūkis"

Klaipėdos lopšelis- darželis "Traukinukas"- Liaudies vaidybinė  interpretacija "Klaipėdos turgus"

 Palangos lopšelis- darželis "Gintarėlis" - "Linksmas šokis"

 "Pavasaris mano svajonėse"

        Mūsų įstaigoje organizuota autorinė pavasarinių- Velykinių puokščių paroda "Pavasaris mano svajonėse". Ją parengė  ir meniškas puokštes sukūrė pavaduotoja ugdymui O.Palevičienė. Mes džiaugiamės kūrybiškais darbais, įvairiaspalvėmis kompozicijomis ir gražia iniciatyva puošiant mūsų įstaigą.

             20210329 113410    20210329 113341     20210329 113738    

            20210329 113354       20210329 113446       20210329 113515

                                

Kūrybinės- teatrinės grupės respublikinis  projektas

„ŽAIDŽIAME, KURIAME, VAIDINAME"        

2021m. kovas-gegužė   

TIKSLAS: Teatrinės raiškos priemonėmis žadinti vaiko kūrybines galias ir domėjimąsi teatro menu.

UŽDAVINIAI:

 • Ugdyti vaikų kūrybiškumą, meilę scenai.
 • Skatinti intelektualinį vaiko augimą, jo kūrybinį aktyvumą.
 • Tobulinti bendravimo kultūrą, gebėjimą vaidinti laisvai, įsijaučiant į įvairius vaidmenis.
 • Pasakų pagalba mokyti vaikus gerumo, pakantumo, pagarbos kitų kūrybinei raiškai.
 • Bendradarbiauti su respublikos ikimokyklinių įstaigų pedagogais. 

PROJEKTINĘ VEIKLĄ ATSPINDINTYS RENGINIAI:

 •  Afišos teatro savaitei kūrimas.
 • Pasakos knygos kūrimas „Mano darželio pasaka.“
 • Kūrybinė raiškos savaitė ,, Atverkim pasakai duris“.
 • Virtualus renginys „Mes grupės artistai.“
 • Spektaklis lange ,,Svečiuose pas saulutę“.
 • Rezultatų aptarimas.
 • Padėkos projekte dalyvavusiems respublikos ikimokyklinėms ugdymo įstaigoms.
 • Projekto pristatymas įstaigoje.

  

Online logo

Meninė veikla

Įstaigos dailės kambarėlyje sudarytos palankios sąlygos vaikų meniniams, kūrybiniams sugebėjimams atsiskleisti. Čia vaikai tyrinėja tradicines ir netradicines dailės raiškos priemones. Atskiroje patalpoje įrengtas kampelis darbui su gamtine medžiaga bei smėlynas, kur mažieji dailininkai kuria gamtovaizdžius, dėlioja mozaikas, piešia smėlio dėžutėse. Popietinėje veikloje vyksta tautodailės užsiėmimai pagal neformaliojo vaikų švietimo tautodailės ugdymo programą ,,Senolių skrynelė". Vaikai analizuoja lietuvių liaudies kūrinius, klausosi dainuojamosios ir pasakojamosios tautodailės kūrinių, išbando įvairius jos žanrus (ornamentika, molio dirbiniai, audimas ir pan.).

baner Tevu linija

tevu linija

 • INFORMACIJA DĖL IKIMOKYKLINES UGDYMO ĮSTAIGAS LANKANČIŲ VAIKŲ MEDICININIŲ PAŽYMŲ

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ informuojame, kad…

 • Jūsų teisės asmens duomenų apsaugos srityje

  Atmintinė "Jūsų teisės asmens duomenų apsaugos srityje, kai Jūsų asmens duomenys naudojami profesiniais tikslais"    Skrajutė "Jūsų teisės asmens duomenų apsaugos srityje"  

 • Pozityvios tėvystės mokymai

       Klaipėdos miesto šeimoms sudarytos sąlygos nemokamai dalyvauti pozityvios tėvystės mokymuose, paskaitose apie sveiką gyvenseną, streso kontrolę, šeimos biudžeto formavimą, paramos grupę nėščiosioms. Taip pat nemokamai gauti mediacijos, teisininko paslaugas,…

 • „Tėvų linija"

         2017 m. spalio pradžioje pradėjo veikti „Tėvų linija" - profesionalių psichologų pagalba tėvams telefonu. Šį projektą inicijavo Prezidentės Dalios Grybauskaitės kampanija „Už saugią Lietuvą".       „Tėvų linijoje" darbo dienomis…