ltenderu
herbas  KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS "PAPARTĖLIS"
  Adresas: Reikjaviko g. 5, Klaipėda
Pašto kodas: LT-94245
Telefonai: (8 46) 34 63 06
Elektroninis paštas: info@papartelis.lt
Juridinio asmens kodas: 190435843
Mokymo kalba: Lietuvių
Įstaigos darbo laikas: I-V 7.30-18.00 val.

  Apie mus 

   Lopšelis-darželis ,,Papartėlis" teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Grupės komplektuojamos, atsižvelgiant į vaikų amžiaus tarpsnius: 1-3 m., 3-6 m., 6-7 m. Ugdymas organizuojamas vadovaujantis įstaigos Ikimokyklinio ugdymo ir Bendrąja priešmokyklinio ugdymo(si) programomis. Į ugdomąją veiklą integruojamos neformaliojo vaikų švietimo tautodailės ,,Senolių skrynelė" ir dailės ,,Spalviukai" ugdymo programos. Šiam tikslui įgyvendinti įkurtas neformaliojo ugdymo kambarėlis, sudarytos sąlygos vaikams tenkinti prigimtinius, kultūros, etninius, socialinius, pažintinius poreikius. Vaikams, turintiems kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų, teikiama kvalifikuota logopedo pagalba, fiziniam aktyvumui bei sveikatos stiprinimui įrengta sporto salė. Lopšelio-darželio ugdytiniai dažnai dalyvauja įvairiuose organizuojamuose renginiuose, piešinių konkursuose, parodose, vykdoma projektinė veikla, organizuojamos išvykos į gamta, sportinės varžybos. Įstaiga bendrauja su miesto bei respublikos ikimokyklinėmis įstaigomis, dalijasi patirtimi, organizuoja bendrus renginius.
    Vaikai, mūsų lopšelyje-darželyje visada laukiami, suprasti ir saugūs.

 

linija apat

Naujienos

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Papartėlis“ direktorės Irenos Daukšienės 2020 metų veiklos ataskaita.

INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLAS 2021–2022 MOKSLO METAIS

Pagrindinis priėmimas į mokyklas mokytis 2021–2022 mokslo metais vykdomas 2021 m. gegužės 4 d.–birželio 1 d. informacinės sistemos pagrindu, minėtomis dienomis sustabdžius prašymų mokytis sistemoje registravimą (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. AD1-176 „Dėl pagrindinio priėmimo į mokyklas mokytis 2021–2022 mokslo metais vykdymo terminų nustatymo“).

Prašymai mokytis 2021–2022 mokslo metais, prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“, pradedami registruoti:
nuo š. m. kovo 1 d. 10 val. į 9 klases;
nuo š. m. kovo 2 d. 10 val. į 10–12 klases;
nuo š. m. kovo 3 d. 10 val. į 1 klases;
nuo š. m. kovo 5 d. 10 val. į 2–4 ir 6–8 klases;
nuo š. m. kovo 8 d. 10 val. į 5 klases.
 

SKURDŽIAI GYVENANTIEMS KLAIPĖDIEČIAMS - EUROPOS FONDO PARAMA

   Nuo šių metų gruodžio 1 d. Klaipėdos miesto savivaldybės Socialinės paramos skyriuje bus priimami prašymai paramai maistu ir higienos priemonėms iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo gauti 2021 metais.

   Teisę gauti paramą iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo turi nepasiturintys gyventojai, gaunantys socialines pašalpas ir socialinę paramą mokiniams, globojami šeimose vaikai ir asmenys nuo 18 metų, kuriems paskirta globos (rūpybos) išmoka bei tie, kurių vidutinės mėnesio pajamos vienam asmeniui neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio (šiuo metu – 187,50 Eur).
   Teisę gauti paramą maistu ir higienos priemonėmis taip pat turi ir tie Klaipėdos miesto gyventojai, kurių vidutinės mėnesio pajamos vienam asmeniui yra didesnės nei 1,5 VRP dydžio, bet neviršija 2,5 VRP dydžių (šiuo metu – 312,50 Eur), jeigu bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų: yra neįgalus, sulaukęs senatvės pensijos amžiaus asmuo arba gaunantis bet kokios rūšies pensiją, pensijų išmoką ir (ar) šalpos išmoką; augina vaiką (vaikus); patiria socialinę riziką ir kreipimosi metu yra socialinės priežiūros paslaugų gavėjas (gyvena savarankiško gyvenimo namuose, nakvynės namuose ar krizių centruose, gauna socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, intensyvios krizių įveikimo pagalbos, psichosocialinės pagalbos paslaugas); yra prieglobsčio prašytojas arba gavęs prieglobstį Lietuvos Respublikoje ir kt.
   Atkreiptinas dėmesys, kad asmenims, šią paramą gavusiems 2020 metais, naujų prašymų teikti nereikia. Asmenys ir šeimos, paramą gavę 2020 metais, gaus ją ir 2021 metais.
   Naują prašymą reikės pateikti asmenims, kuriems 2020 metais parama buvo skirta, tačiau dėl pasikeitusių aplinkybių ji buvo nutraukta (asmenims, kurie du kartus iš eilės neatsiėmė paramos, pasikeitus asmens ar bendrai gyvenančių asmenų pajamoms, šeimos sudėčiai, išvykus gyventi į kitą savivaldybę, valstybę ir kt.).
Klaipėdos miesto gyventojų prašymus dėl šios paramos priima Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyris. Ekstremalios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu prašymai paramai gauti gali būti pateikiami telefonu, elektroniniu paštu ar paštu:
   Vytauto g. 13 (pareiškėjams, gyvenantiems centrinėje ir šiaurinėje miesto dalyje (nuo Kalotės iki Baltijos pr.) - tel. (8 46) 41 08 40, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.;
   Laukininkų g. 19A (pareiškėjams, gyvenantiems pietinėje miesto dalyje (nuo Baltijos pr. iki Rimkų imtinai) - tel. (8 46) 32 46 96, (8 46) 39 10 68, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
   Pažymėtina, kad asmuo, gaunantis paramą, pasikeitus jo ar bendrai gyvenančių asmenų pajamoms, šeimos sudėčiai, išvykus gyventi į kitą savivaldybę, valstybę ir kt., per dešimt darbo dienų apie tai privalo informuoti savivaldybę. Asmenims, kurie du kartus iš eilės neatsiima paramos, paramos teikimas nutraukiamas, dėl paramos skyrimo jie turi kreiptis iš naujo.
   Parama Klaipėdoje dalijama Labdaros ir paramos fonde „Maisto bankas“, adresu Sandėlių g. 56 (buvusios Šilutės pl. prekybos bazės teritorijoje).
   Informacija dėl paramos atsiėmimo teikiama „Maisto bankas“ telefonu (8 46) 34 13 38, darbo dienomis 10.00 - 13.00 val.

NEMOKAMAS MAITINIMAS JAUNIAUSIEMS MOKINIAMS

Nuo šių metų rugsėjo 1 d. visi priešmokyklinukai ir pirmokai, nepaisant to, kokios yra šeimos pajamos, turi teisę ugdymo įstaigose gauti nemokamus pietus. Prašymus dėl nemokamų pietų reikia pateikti iki rugpjūčio 25 d. (prašymo forma)

Priešmokyklinukų ir pirmokų tėvai bei globėjai, norintys, kad jų vaikai (globotiniai) gautų nemokamus pietus, jau gali teikti prašymus gauti šią paramą.

Jau galima teikti prašymus ir dėl nemokamo maitinimo vyresnių klasių moksleiviams ir paramos mokinio reikmenims įsigyti naujais mokslo metais (šiai paramai gauti vertinamos mokinio šeimos pajamos).

Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios, vienas iš vaiko tėvų, globėjų (rūpintojų) ar pats pilnametis mokinys turi kreiptis ir pateikti visus reikiamus dokumentus iki rugpjūčio 25 d. Pateikus prašymą po nurodyto termino, mokiniui nemokamas maitinimas teikiamas nuo sekančios dienos, kai mokykla gauna informaciją apie priimtą sprendimą dėl nemokamo maitinimo skyrimo.

Šiuo metu nemokami pietūs (mokiniams nuo 2 klasės) ir parama mokinio reikmenims įsigyti (visiems mokiniams) gali būti skiriama, jeigu asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (187,50 Eur) arba išimtiniais atvejais, jeigu pajamos  vienam asmeniui per mėnesį yra didesnės kaip 187,50 Eur, bet neviršija 312,50 Eur dydžio, kai motina ar tėvas vieni augina vaikus; bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų; mokinys yra neįgalus arba bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų yra neįgalus; mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką ir kt.

Atkreiptinas dėmesys, kad vertinant bendrai gyvenančių asmenų pajamas, į  šeimų, auginančių vaikus, pajamas neįskaitomos jų gaunamos išmokos vaikams. Taip pat apskaičiuojant bendrai gyvenančių asmenų gaunamas pajamas nėra įskaitoma dalis (priklausomai nuo šeimos situacijos nuo 20 iki 40 procentų) darbinių (darbo užmokesčio), savarankiškai dirbančių asmenų gautų pajamų, nedarbo socialinio draudimo išmokos ar darbo paieškos išmokos. Mokinio reikmenims įsigyti yra skiriama 2 bazinės socialinės išmokos dydis (BSI, šiuo metu 78,00 Eur) dydžio suma vienam mokiniui per kalendorinius metus. Prašymai dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti bus priimami iki spalio 5 d., vėliau ši parama nebus skiriama. Jei mokinys patiria socialinę riziką, parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama atsižvelgus į atvejo vadybininko ar socialinio darbuotojo rekomendaciją.

Klaipėdos miesto gyventojai prašymus dėl socialinės paramos mokiniams gali teikti elektroniniu būdu interneto svetainėje www.spis.lt arba Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyryje pagal išankstinę registraciją I–IV nuo 8 iki 17 val. (pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.), V – nuo 8 iki 12 val.

Pareiškėjai, deklaravę gyvenamąją vietą šiaurinėje miesto dalyje (nuo Kalotės iki Baltijos pr.), priimami Vytauto g. 13. Išankstinė registracija: elektroniniu būdu Klaipėdos miesto portale www.klaipeda.lt arba http://registracija.klaipeda.lt, tel. (8 46) 41 08 40, elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba kabinete.

Pareiškėjai, deklaravę gyvenamąją vietą pietinėje miesto dalyje (nuo Baltijos pr. iki Rimkų gyvenvietės imtinai), priimami Laukininkų g. 19A. Išankstinė registracija: elektroniniu būdu Klaipėdos miesto portale www.klaipeda.lt arba http://registracija.klaipeda.lt, telefonu (8 46) 32 46 96, elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba kabinete.

Daugiau informacijos Socialinės paramos skyriaus informacijos telefonais:

  • Vytauto g. 13 – tel. ( 8 46) 41 08 40
  • Laukininkų g. 19 a – tel. (8 46) 32 46 96

 

INFORMACIJA DĖL KORONAVIRUSO

INFORMACIJA DĖL IKIMOKYKLINES UGDYMO ĮSTAIGAS LANKANČIŲ VAIKŲ
MEDICININIŲ PAŽYMŲ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ informuojame, kad nuo 2018 m. birželio 1 d. duomenys, susiję su mokinio sveikatos pažymėjimu, visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose privalo būti tvarkomi elektroniniu būdu. Elektroniniu būdu užpildytas ir pasirašytas vaiko sveikatos pažymėjimas patenka į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (toliau - ESPBI IS), iš kurios yra perduodamas į Higienos instituto Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (toliau - VSS IS). Su šia sistema dirba ir mokinio sveikatos duomenis mato visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje. 

   Vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas, sveikatos pažymėjimo duomenis VSS IS numatoma kaupti 2019-2020 m. m. Dėl šios priežasties sveikatos pažymėjimus ikimokyklinio ugdymo įstaigose dirbantiems visuomenės sveikatos priežiūros specialistams tėvai turi perduoti asmeniškai arba išsiuntę elektroniniu paštu (Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.) peržiūrėjimo kodą ir vaiko gimimo datą. Kodas yra sugeneruojamas tėvams prisijungus prie www.esveikata.lt portalo.

 Kaip peržiūrėti vaiko medicininę pažymą pagal peržiūros kodą?

Kaip sukurti vaiko medicininės pažymos peržiūros kodą?

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro parengta informacija

Šalin žiemą!-

Laukiame pavasario

                20210215 110933    20210215 110547    20210215 111436

               20210215 110828    20210215 110227     20210215 111048

                                              20210215 110623    20210215 105616

 

KŪRYBINĖS RAIŠKOS SAVAITĖ

"ŽIEMOS DŽIAUGSMAI IR PAVOJAI"

2021.01.18-01.22

Žiemužė baltapūkė atėjo pamažu, o jos vaikučiai laukė, nes žaisti taip smagu!!!

 

 

 RUGSĖJO 1-OJI "PAPARTĖLYJE" .

AKIMRKOS

received 386316869030641        received 317896059465436

                            received 340701773799865      received 347606819877068

 

     KŪRYBINIS  PROJEKTAS „PADĖKA, KURIĄ JAUČIU“

             ,,Paukščiukų" grupės ugdytiniai dalyvauja kūrybiniame projekte ,,Padėka, kurią jaučiu" dėkoja už kasdienybės žygdarbius - didžiulę atsakomybę ir pareigą.  Siunčia ,,AČIŪ" ir savo kūrybines padėkas medikams, policininkams, prekybininkams ir t.t.

 

  

 

 

Skaitovų konkursas

   Tai gražiai mane augino

Laukas, pieva, kelias, upė

Tai gražiai už rankos vedė

Vasaros diena ilga.

         Tai gražiai lingavo girios,

Uogų ir gegučių pilnos.

Tai gražiai saulutė leidos,

Atilsėlį nešdama.

Tai gražiai skambėjo žodžiai:

Laukas, pieva, kelias,upė.

Tai gražiai iš jų išaugo

Vienas žodis-Lietuva.

                    20200310 092412          20200310 093918

                    20200310 094500         20200310 095420

                                                             20200310 095850

 

 

  ŠVENTINIS RENGINYS ,,LAISVĖS VĖJAS"

Kaip gerai, kaip gerai, kad tu mano šaly...

Pasidžiauk, paviešėk Lietuvoj Lietuvoj... 

L./D. ,,Papartėlis" ugdytiniai paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės trisdešimtmetį papuošdami darželio teritoriją laisvės malūnėliais. Būkime laisvi, nepriklausomi ir laimingi, kaip vėjo sukami malūnėlių sparnai, lekiantys savo svajonių link...

UŽGAVĖNIŲ LINKSMYBĖS. 

          IMG 20200225 102114     IMG 20200225 082445     IMG 20200225 094646 

          IMG 20200225 092114   IMG 20200225 092303

 

               IMG 20200225 093622   IMG 20200225 091634

         IMG 20200225 102147     IMG 20200225 102225     IMG 20200225 102329

               IMG 20200225 102429    IMG 20200225 102719 

               IMG 20200225 103757    IMG 20200225 105017

 

KŪRYBINĖS RAIŠKOS SAUGAUS EISMO SAVAITĖ

"SAUGUS, KAI ŽINAU"

 

 

Vasario 16-oji darželyje

 

      Kasmet darželyje minime Lietuvos valstybės Nepriklausomybės paskelbimo dieną.Tai ypatinga šventė visai Lietuvai ir jos žmonėms. Didžiausias tautos turtas -laisvė,kuri buvo iškovota mūsų tėvų ir senelių.Šią dieną gražiausias dainas ir posmus skiriame mylimai Lietuvai, giedame tautišką giesmę, šokame liaudies ratelius ir prisimename savo tautos istoriją.

                                   IMG 20200214 100843            IMG 20200214 101436

 

                                  IMG 20200214 102045            IMG 20200214 103015

 

                                                                           IMG 20200214 103111

 

Atsisveikinimas su Kalėdų eglute.

Akimirkos

 

          received 459900697960821     received 2766033886793791

          received 812061972598695     received 1543536782453968

          received 1617292335086726     20200106 091457     received 526994074826839

                              

Pyragų diena

       Lapkričio 6 dieną darželyje buvo organizuota pyragų diena. Tėveliai, vaikučiai ir visa įstaigos bendruomenė galėjo vaišintis gardžiais pyragais, įvairiais gardumynais ir pasidžiaugti gražia akcija- parama mūsų darželio ugdytinio veido operacijai. Nuoširdžiai dėkojame visiems už dalyvavimą ir palaikymą įgyvendinant vaikų svajones.

     

                     unnamed 1            unnamed 2

                     unnamed 3            unnamed

 

                                                                           Šventė ,,Šviečiantys moliūgai"

   2019 m. spalio 28 d. lopšelio-darželio ,,Papartėlis" bendruomenė susibūrė pabūti kartu, dovanojo vieni kitiems šviesą ir šilumą, dalyvaudami šventėje ,,Šviečiantys moliūgai". Darželio teritorija pasipuošė labai gražiais, pačių dekoruotais moliūgais.

   Ačiū dalyvavusiems !!!

 

Su Tarptautine Mokytojo diena!

Tai nuo Tavęs čia taip šviesu
Nuo žodžio šitaip pasakyto,
nuo pagalvojimo balsu:
Turbūt ne dėl savęs esu -
Esu turbūt dėl kieno nors kito.
                        
                        J. Marcinkevičius

         20191007 125721       

  Džiaugsmo kasdienybėje, stiprybės ir
       atsidavimo mokiniams, vilties ir žmogiškosios
               šilumos linki darželio vaikų vokalinis ansamblis.  
 
 Rudenėlį pasitinkant
  
               Spalio 7-11 dienomis darželyje organizuota kūrybinė raiškos savaitė ,,Rudenėlis barsto gelsvus lapelius". Darželis šią savaitę pasipuošė vaikų ir tėvelių darbeliais. Visi džiaugėmės parodos ,,Rudenėlio pokštai" darbeliais.
 

         Spalio 8 d. darželyje tradiciškai organizuota rudenėlio šventė „Tvarkingas Ruduo“. Šį kartą visus į gražų būrį sukvietė pasilinksminti renginio organizatorės: „Linelių“ ir „Drugelių“ grupių ikimokyklinio ugdymo mokytojos. Pasitikti Rudenėlį vaikai ruošėsi iš anksto - kūrė originalius darbelius iš vaisių ir daržovių, gamtinės medžiagos ir papuošė darželį bei sukūrė pakilią nuotaiką. Šventės metu vaikai gražiai dainavo, deklamavo eilėraštukus apie Rudenėlį, žaidė su lapeliais. Smagu buvo pabūti kartu ir pasidžiaugti auksaspalvio rudenėlio dovanomis.

Kūrybinės raiškos savaitės metu buvo organizuotas pleneras ,,Rudens šypsenėlė". Darželio teritorijoje kūrėme mozaikas iš rudens gėrybių, lapelių, kankorėžių ir kita.

Net smarkus lietus ir griaustinis nesutrukdė įvykti pramogai lauke ,,Rudenėlio takučiu su botukais ir skėčiu". Vaikai  žaidė su ežiuku ir Rudenėliu.

Kaip gi Rudenėlio šventė be vaišių ? Ačiū,Tėveliams, už sveikuolių vaišes ir gardumynus grupėse...

20190822 115328

Per laukus, per žalią mišką
Vasara lyg kiškis pyška.
Nešasi dienos ilgumą,
Saldų žemuogės kvapnumą.
 
Pažiūrėk - pirma rugsėjo
Pro rudens vartus atėjo.
Spalvos kitos ir žiedai.
Ūgtelėję ir vaikai.
 
Vėl džiugi pirma rugsėjo
Astros žiedu pražydėjo.
Tau, rugsėji, tie žiedai
Ir linksmi vaikų veidai.
 

UGDYTINIŲ PASIRODYMAS FESTIVALYJE - KONKURSE „GIEST LAKŠTINGALĖLIS - 2019“

AKIMIRKOS IŠ VELYKŲ ŠVENTĖS

RESPUBLIKINIS MUZIKINIS PROJEKTAS „LINKSMASIS ŠVYTURIUKAS“

   Mūsų darželio mišrus vokalinis ansamblis (Mileta, Austėja, Vytautė, Gabrielė, Ula, Deimantė, Julius) dalyvavo respublikinio muzikinio projekto „Linksmasis švyturiukas“ autorinių dainų vaikams koncerte. Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Puriena“ vaikai iš įvairių ugdymo įstaigų atliko savo vadovų autorines dainas ir klausėsi kitų gražių pasirodymų.

EDUKACINĖ PROGRAMA VAIKAMS „MAGIŠKI KIAUŠINIAI“

Tarsi pūko kamuoliukai -
Žvalūs, vikrūs ir greiti,
Cip, cip, cip - gelsvi viščiukai -
Augam šaunūs ir sveiki.
 
    Kovo 12-22 dienomis mūsų darželio vaikai dalyvavo unikaliame edukaciniame projekte „Magiški kiaušiniai“ - tai edukacinė programa vaikams ir suaugusiems, suteikianti galimybę stebėti, kaip iš atrodytų paprasto kiaušinio išsirita viščiukai. Dvi savaites vaikučiai rūpinosi ir džiaugėsi mažais, pūkuotais viščiukais. Kiekvieną dieną vaikai kartu su auklėtojomis, bei tėveliais stebėjo viščiukų išsiritimą ir augimą. Viščiukai visiems paliko neišdildomų įspūdžių.

ŽEMĖS DIENA 
 
    Kovo 20-oji Pasaulinė Žemės diena. Šią dieną darželyje skambėjo paukštelių balsai, o kiemas pasipuošė margaspalvėmis gėlytėmis, spalvotais drugeliais ir kvietė visus vaikučius tausoti ir mylėti motulę Žemę. Darželio teatrinė grupė vaikučiams padovanojo spektaklį- inscenizaciją „Kodėl verkia Žemė“.
 

UGDYTINIŲ PASIEKIMAI

     Kovo 8 d. „Bitučių“ grupės auklėtinė V. Rimkutė atstovavo mūsų darželį respublikiniame liaudies atlikėjų konkurse „Tramtatulis 2019“. Ji atliko dvi žemaičių krašto dainas: „Ir išdyga avieteli“ ir „Šokinieje, bėginieje“. Ugdytinę paruošė meninio ugdymo mokytoja G. Gedvilienė. 

 „VAIKŲ MUZIKINĖS IŠDAIGOS“
KONCERTUOJA MŪSŲ DAINORĖLIAI.

   Kiekvienais metais kovo mėnesį mūsų darželio vaikų vokalinis ansamblis dalyvauja Klaipėdos miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų organizuojamame koncerte, skirtame Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti. Ir šiemet mūsų ugdytiniai uždainavo Žvejų kultūros rūmų didžiojoje scenoje, improvizavo, gėrėjosi bendraamžių kūrybiškumu, grakštumu bei įspūdingais pasirodymais.

   Sveikiname visus, dalyvavusius renginyje.

    Atmintinė "Jūsų teisės asmens duomenų apsaugos srityje, kai Jūsų asmens duomenys naudojami profesiniais tikslais"
    Skrajutė "Jūsų teisės asmens duomenų apsaugos srityje"

tevu linija internetas

       2017 m. spalio pradžioje pradėjo veikti „Tėvų linija" - profesionalių psichologų pagalba tėvams telefonu. Šį projektą inicijavo Prezidentės Dalios Grybauskaitės kampanija „Už saugią Lietuvą".

      „Tėvų linijoje" darbo dienomis nuo 17 iki 21 val. dirba Paramos vaikams centro psichologai, kurie padeda tėvams suprasti, kodėl tam tikroje situacijoje vaikas elgiasi vienaip arba kitaip. Pataria, kaip suaugusiems žmonėms derėtų reaguoti, ką sakyti ar daryti, kad situacija netaptų konfliktine, kartu su tėvais ieško tinkamiausio konkrečios problemos sprendimo. Telefonu konsultuoti pasirengę profesionalai padeda tėvams nusiraminti, o jeigu reikia, ir suvaldyti pyktį, kai situacija yra įtempta.

 ____________________

     Klaipėdos miesto šeimoms sudarytos sąlygos nemokamai dalyvauti pozityvios tėvystės mokymuose, paskaitose apie sveiką gyvenseną, streso kontrolę, šeimos biudžeto formavimą, paramos grupę nėščiosioms. Taip pat nemokamai gauti mediacijos, teisininko paslaugas, psichologinę pagalbą individualiose ir grupinėse konsultacijose. Be minėtų paslaugų bus organizuojami šeimų klubai, stovyklos šeimoms ir vaikams. Tėveliams, dalyvaujantiems projekto veiklose, ir neturintiems kam palikti prižiūrėti vaikus, bus suteikiama trumpalaikė auklės paslauga.
     Informaciją apie visas projekto veiklas teikia biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras tel. (8 46) 41 22 85, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
   Visos veiklos finansuojamos iš ES struktūrinių fondų lėšų vykdant projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“.  
 
UŽGAVĖNĖS 2019. AKIMIRKOS
" alt="" />
 
PAS KAZIUKĄ Į TURGIUKĄ
 
 
       Kartu su pavasariu ateina ir pirmoji pavasario šventė - Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero diena. Kovo 4 d. mūsų darželyje vyko susitikimas su Kaziuku ir Kazyte, kurie linksmino vaikučius, žaidė liaudies žaidimus, kvietė varžytuvėms bei papasakojo visiems apie senovės amatus. 
 
 
VASARIO 16- OJI DARŽELYJE. AKIMIRKOS.

   
 
          SUSITIKIMAS SU KLAIPĖDOS II-OJO POLICIJOS KOMISARIATO PAREIGŪNAIS. PAŽINTIS SU KINOLOGU. 
 
 
       Apie saugų eismą, policijos darbą ir saugumą kelyje mūsų ugdytiniams pasakojo atvykusios policijos pareigūnės. Vaikai mielai mokėsi teisingai pereiti gatvę, pažinti ir suprasti šviesoforo spalvų reikšmes ir stebėjo kinologo pasirodymą su paklusniu augintiniu. Vaikai džiaugėsi gražia dresūra ir šuniuko paklusnumu. 
 
 
 
DALYVAUJAME NEFORMALAUS SVEIKATOS UGDYMO KONKURSE
"JUDRIAUSIAS DARŽELIS" . AKIMIRKOS 
 
 
" alt="" />gallery}galerija/judriausiasdarzelis:252:27rytm0:0:0{/gallery}
                           
                                RUDENS RAIŠKOS SAVAITĖ "RUDENĖLIO TAKUČIU"
 
         Spalio 1-5 dienomis darželyje buvo organizuota kūrybinė raiškos savaitė. Vaikai kartu su auklėtojomis kalbėjosi apie margaspalvį rudenėlį, gėrybių derlių ir orų permainas. Tėvelių padedami vaikučiai gamino įvairiausius darbelius iš vaisių, daržovių, gamtinės medžiagos bei surengė gražią parodėlę. Salėje tėveliai galėjo pasigrožėti vaikų bendru kūrybiniu darbu "Rudens kilimu", kuris buvo kuriamas iš gamtinės medžiagos ir suteikė visiems daug gerų emocijų. Šventės metu vaikučiai dainavo linksmas daineles apie rudenį, žaidė žaidimus, šoko ir demonstravo šio rudens madas.
 
                        RUGSĖJO 1-OJI DARŽELYJE. "KELIONĖ Į ŽINIŲ PASAULĮ"              
AKIMIRKOS
                               KŪRYBINĖ MENŲ RAIŠKOS SAVAITĖ ,,PAVASARIO VĖJAI" 
 
   2018 m. gegužės 21 - 25 dienomis mūsų darželyje vyksta menų raiškos savaitė "Pavasario vėjai".Visą savaitę vaikai domisi  daile, įvairiomis jos rūšimis, dailininkų paveikslais, skulptūromis, lipdiniais. Gegužės 22 d. priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai susitiko su EBRU meno atstovais ir pabandė piešti ant vandens.
 2018 m. gegužės 24 d. vyko pleneras ir šventė "Pavasario vėjai". Vaikai klausėsi keturių vėjų pasakojimo apie prabudusios gamtos grožį, kurį galėjo nupiešti, išreikšti savo potyrius spalvomis.
 
 
PROJEKTAS ,,MUZIKINĖ PUOKŠTĖ"
 
   2018 m. gegužės 16 d. mūsų darželyje svečiavosi Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos ir Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos jaunieji atlikėjai ir jų mokytojai, kurie pristatė projekto ,,Muzikinė puokštė mažiesiems" koncerto programą. Susipažinome su įvairiais muzikos instrumentais, klausėmės klasikinės bei lietuvių liaudies muzikos kūrinių.
 
DAINUOJAME  LIETUVAI
 
   Balandžio 27 d. mūsų darželio vaikų vokalinis ansamblis dalyvavo Klaipėdos lopšelio- darželio "Puriena" organizuotame respublikiniame festivalyje ,,Dainuoju gimtinei", skirtame Lietuvos šimtmečiui paminėti. Vaikai atliko dainelę ,,Nupiešiu Lietuvą". Juos parengė meninio ugdymo mokytoja Gitana Gedvilienė.
 
UGNELĖ - DRAUGAS, UGNELĖ - NELAIMĖ
 
   Balandžio 27 d. vyko renginys su Klaipėdos Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos komanda ,,Ugnelė - draugas, ugnelė - nelaimė". Inspektorė iš Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos papasakojo apie gaisrą, gaisrininko profesiją, bendrąjį  pagalbos telefono numerį „112“, kaip ir kada juo naudosis, supažindino su dūmų detektoriumi. Parodė video filmukus „Kaip elgtis gaisro metu?“, „ Saugus elgesys gamtoje?“. Aptarė juos ir atsakė į visus vaikučių klausimus. Vaikai pažadėjo atsargiai elgtis su ugnimi. Priešgaisrinės  gelbėjimo tarnybos komandos darbuotojai supažindino su gaisrinės automobiliu, įrangą jame, pademonstravo gaisrinės signalus.
         Šios įgytos žinios skatins vaikus vengti pavojų, būti atsakingiemss, saugiai elgtis ir namuose,  darželyje. Atsidėkodami už įdomų pasakojimą ir suteiktas žinias, vaikai padovanojo savo piešinių albumą apie ugniagesių darbą, įteikta darželio padėka priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos komandai.
 
      

                                   Kūrybinė raiškos savaitė ,,Sveikata - judėjimas"
 
     Balandžio 16 d. - 20 d. darželyje buvo organizuota kūrybinė raiškos savaitė ,,Sveikata - judėjimas". Vaikučiai sportavo, įgijo žinių apie sveiką mitybą, vandenį ir sportą. Balandžio 17d. vyko priešmokyklinių grupių viktorina ,,Aukime sveiki ir laimingi". Pasidžiaukime sveikais, laimingais vaikais.
 
 
Balandžio 18d. priešmokyklinio ir vyresniojo amžiaus vaikai klausėsi rekomendacijų apie sveiką mitybą ir vandenį ,,Vanduo - gyvybės šaltinis" bei  žiūrėjo edukacinius video filmus ,,Kas tas sportas?“.
 
 
Balandžio 19d. darželio l./d. ,,Papartėlis" bendruomenė sportavo  šventėje ,,Augame linksmi, sveiki ir stiprūs" bei dalyvavo bėgime apie Žardės tvenkinį ,,100 žingsnelių Lietuvai".
 
 
 
Šv. Velykų rytmetis "Mušk margutį, mušk kiaušinį"
 
     Balandžio 3 d. visi darželio vaikučiai susirinko į salę pasidžiaugti gražiomis Šv. Velykomis, pasigrožėti įvairiaspalviais margučiais, pasiklausyti pasakojimų apie kiaušinių marginimą bei pažaisti linksmų žaidimų.
 
 
Seku, seku pasaką
 
... Vieną kartą prieš Velykas atsitiko toks dalykas -
 Teatro dienos prasidėjo, o veikėjų prigužėjo:
     Vilkas, lapė ir gaidelis, baltos avys ir drugeliai,
    Susirinko net ožiukai ir rausvi maži paršiukai.
Suvaidino pasakėlę, sudainavo dainužėlę...
 
 
 Klaipėdos miesto Ikimokyklinių įstaigų šventinis koncertas
"Praeitis augina ateitį", skirtas Lietuvos šimtmečiui
 
     2018 m. kovo 13 d. mūsų darželio priešmokyklinio ugdymo "Spinduliukų" grupės vaikučiai dalyvavo šventiniame koncerte Lietuvos šimtmečiui paminėti Žvejų kultūros rūmuose. Juos parengė meninio ugdymo mokytoja Gitana Gedvilienė.
 
 
 Viktorina apie Lietuvą
 
     Ką vadinam Gimtine? Kokia jūra skalauja Lietuvos krantus? Kokius žinote Lietuvos miestus? Į visus šiuos klausimus ir dar daugelį kitų 2018 m. kovo 9 d. atsakė priešmokyklinio ugdymo "Bitučių" ir "Spinduliukų" grupių vaikučiai linksmoje viktorinoje apie Lietuvą.
 
 
Spalvų diena
 
     2018 m. kovo 9 d. Klaipėdos lopšelyje-darželyje "Papartėlis" - spalvų diena, skirta Lietuvos šimtmečiui paminėti. Ši graži akc
suvienijo mūsų įstaigos darbuotojus, pedagogus ir vaikučius bendram tikslui - siekti darnios lietuviškos bendruomenės, skiepyti meilę savo šaliai. "Geltona, žalia ir raudona vėjeliui pučiant mirguliuos..."
 
 
Vasario 16-osios minėjimas
 
 
Užgavėnių akimirkos
 
 
Šventinis koncertas darželio darbuotojams
"Rieda metų ratas"
 
     2017 m. lapkričio 17 d. mūsų įstaigoje vyko jubiliejinis koncertas "Rieda metų ratas", skirtas darželio 40-mečiui. Skambėjo linksmas vaikučių juokas, dainelės, spalvingi šokiai ir nuoširdžios moterų ansamblio dainos. Vaikai demonstravo rūbelius, atvaizduojančius metų laikus, šoko gražų apeiginį šokį, o programą nuspalvino kiekvienos grupės vaikučių pasirodymai.
 
 
 Civilinės saugos funkcinės pratybos
"Darbuotojų veiksmai kilus gaisrui darželio virtuvėje"
 
 
       2017 m. gegužės 26 d. Klaipėdos lopšelyje-darželyje "Papartėlis" lankėsi Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Prevencijos skyriaus atstovai, kurie vaikams papasakojo kaip reikia elgtis gaisro metu. Vėliau vyko civilinės saugos funkcinės pratybos „Darbuotojų veiksmai kilus gaisrui darželio virtuvėje“. Šiomis pratybomis siekiama tobulinti praktinius įgūdžius, evakuojant lopšelio-darželio ugdytinius ir darbuotojus gaisro atveju. Darbuotojai ir vaikai iš lopšelio-darželio pastato sėkmingai evakavosi per evakuacinius išėjimus ir susirinko ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytoje vietoje, sporto aikštyne. Priešgaisrinės gelbėjimo tarnubos supažindino vaikus su gaisrinės automobiliu, pademonstravo gaisro gesinimo įrangą.
 
 
 Edukacinis skaitovų renginys
 
"Te skamba graži lietuvių kalba"
 
      Kovo 30 d. darželyje vyko edukacinis skaitovų renginys. Jame dalyvavo lopšelių: "Papartėlis", "Volungėlė", "Pagrandukas" ir "Pumpurėlis" skaItovai. Vaikai deklamavo eilėraštukus, pasakojo padavimus, legendas, sekė pasakas ir dainavo liaudies daineles. Gražiai skambėjo gimtoji kalba vaikų lūpomis. Renginį vedė kūrybinės teatrinės grupės pedagogai.

 

 

Šokis Žemei. Atspindžiai

"Mažais žingsneliais po Klaipėdą"

   Kovo 9 d. "Spinduliukų" grupės ugdytiniai,  dalyvavo Klaipėdos miesto ikimokyklinių įstaigų organizuojamame renginyje "Mažais žingsneliais po Klaipėdą", kuris įvyko Žvejų kultūros rūmuose. Vaikai gražiai šoko ir atliko keletą linksmų dainelių. Juos paruošė meninio ugdymo mokytoja Gitana Gedvilienė.

 
 Užgavėnės 2017
 
   Nuo pat ryto Užgavėnių persirengėliai šurmuliavo darželyje, linksmino vaikučius, tėvelius, pokštavo ir laistėsi vandeniu. Apsilankę kiekvienoje grupėje, Užgavėnių veikėjai kvietė visus į kiemą išvaryti laukan žiemą...
 
 
  Kaziuko šventė
 
   Sakoma, kad nuo Šv. Kazimiero jautis atsigeria, vieversys išgieda pirmąją giesmę ir  sniegas dar greičiau ima tirpti. Ir dar daug visokios išminties porino sesutės Kazytės, pasakojo vaikams apie senovės amatus, grožėjosi  ilgakasėmis lietuvaitėmis, šoko ir žaidė žaidimus su mažaisiais.
 
 
,,Valentino diena"
 
   Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Papartėlis" bendromenė Valentino dienos proga, lankėsi ,,Cukraus burtai" kūrybos dirbtuvėlėse.  Dalyvės mielai praleido laiką gamindamos ,,Valentino širdutes".
 
received 1829899643924847
 
Edukacinė valandėlė su vaikais iš Japonijos "Linksmasis origami"
 
 
Sausio 13 diena
 
Mūsų darželis sausio 13 d. 8 val.prisijungė prie pilietinės visuotinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“: prie kiekvieno lango dešimčiai minučių, užgesinus šviesas, buvo uždegtos atminimo žvakės ir taip pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę.
 
 
Atsisveikinimas su eglute
 
Sausio 6 d. muzikos salėje skambėjo gražios dainelės ir vaikų eilėraščių posmai. Linksmieji nykštukai sveikino visus su Naujaisiais metais, žaidė ir šoko su vaikučiais, dėkojo žaliaskarei už gražias šventes.
 
 
 
Adventinis vakarojimas "Tu, saulute, vakaran"
 
Gruodžio 2 d. "Linelių" grupės ugdytiniai paminėjo Advento pradžią šiltai ir jaukiai vakarodami su šeima. Vaikai puošė eglutę šiaudinukais, klausėsi pasakojimų apie Kūčias, burtus, Advento vainiko prasmę ir dalinosi gražiais pamąstymais.
Tu, šviesele, manyje
Deki ir spindėk.
Visada manyje
Tu žibėk.
 
 
Folklorinio ansamblio "Smeltužė" koncertas darželyje
 
   Lapkričio 25 d. mūsų įstaigoje suskambėjo lietuvių liaudies dainos, gražūs tautiniai šokiai ir žaidimai. Vaikų folklorinis ansamblis iš "Smeltės" progimnazijos dovanojo mums gerą nuotaiką ir gražias akimirkas.
 
 
Svečiuose E. Balsio menų gimnazijos moksleiviai
 
Vykdant projektą "Padainuokime kartu" į mūsų darželį atvyko jaunieji muzikos atlikėjai iš E. Balsio menų gimnazijos. Koncerto metu skambėjo svajinga violančelės melodija, užburiantys smuiko ir fleitos garsai. Vaikučiai klausėsi instrumentinės muzikos, susipažino su muzikos instrumentais.
 
 
 
 

Online logo

Meninė veikla

Įstaigos dailės kambarėlyje sudarytos palankios sąlygos vaikų meniniams, kūrybiniams sugebėjimams atsiskleisti. Čia vaikai tyrinėja tradicines ir netradicines dailės raiškos priemones. Atskiroje patalpoje įrengtas kampelis darbui su gamtine medžiaga bei smėlynas, kur mažieji dailininkai kuria gamtovaizdžius, dėlioja mozaikas, piešia smėlio dėžutėse. Popietinėje veikloje vyksta tautodailės užsiėmimai pagal neformaliojo vaikų švietimo tautodailės ugdymo programą ,,Senolių skrynelė". Vaikai analizuoja lietuvių liaudies kūrinius, klausosi dainuojamosios ir pasakojamosios tautodailės kūrinių, išbando įvairius jos žanrus (ornamentika, molio dirbiniai, audimas ir pan.).

baner Tevu linija

tevu linija