ltenderu
herbas  KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS "PAPARTĖLIS"
  Adresas: Reikjaviko g. 5, Klaipėda
Pašto kodas: LT-94245
Telefonai: (8 46) 34 63 06
Elektroninis paštas: info@papartelis.lt
Juridinio asmens kodas: 190435843
Mokymo kalba: Lietuvių
Įstaigos darbo laikas: I-V 7.30-18.00 val.

  Apie mus 

   Lopšelis-darželis ,,Papartėlis" teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Grupės komplektuojamos, atsižvelgiant į vaikų amžiaus tarpsnius: 1-3 m., 3-6 m., 6-7 m. Ugdymas organizuojamas vadovaujantis įstaigos Ikimokyklinio ugdymo ir Bendrąja priešmokyklinio ugdymo(si) programomis. Į ugdomąją veiklą integruojamos neformaliojo vaikų švietimo tautodailės ,,Senolių skrynelė" ir dailės ,,Spalviukai" ugdymo programos. Šiam tikslui įgyvendinti įkurtas neformaliojo ugdymo kambarėlis, sudarytos sąlygos vaikams tenkinti prigimtinius, kultūros, etninius, socialinius, pažintinius poreikius. Vaikams, turintiems kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų, teikiama kvalifikuota logopedo pagalba, fiziniam aktyvumui bei sveikatos stiprinimui įrengta sporto salė. Lopšelio-darželio ugdytiniai dažnai dalyvauja įvairiuose organizuojamuose renginiuose, piešinių konkursuose, parodose, vykdoma projektinė veikla, organizuojamos išvykos į gamta, sportinės varžybos. Įstaiga bendrauja su miesto bei respublikos ikimokyklinėmis įstaigomis, dalijasi patirtimi, organizuoja bendrus renginius.
    Vaikai, mūsų lopšelyje-darželyje visada laukiami, suprasti ir saugūs.

Bad karma: we can't find that page!

You asked for https://papartelis.lt/index.php/component/com_mailto/link,99a94b814a2b7253732d35e6f99ac63892dbaecd/template,rt_oculus/tmpl,component/, but despite our computers looking very hard, we could not find it. What happened ?

  • the link you clicked to arrive here has a typo in it
  • or somehow we removed that page, or gave it another name
  • or, quite unlikely for sure, maybe you typed it yourself and there was a little mistake ?

 

Online logo

Meninė veikla

Įstaigos dailės kambarėlyje sudarytos palankios sąlygos vaikų meniniams, kūrybiniams sugebėjimams atsiskleisti. Čia vaikai tyrinėja tradicines ir netradicines dailės raiškos priemones. Atskiroje patalpoje įrengtas kampelis darbui su gamtine medžiaga bei smėlynas, kur mažieji dailininkai kuria gamtovaizdžius, dėlioja mozaikas, piešia smėlio dėžutėse. Popietinėje veikloje vyksta tautodailės užsiėmimai pagal neformaliojo vaikų švietimo tautodailės ugdymo programą ,,Senolių skrynelė". Vaikai analizuoja lietuvių liaudies kūrinius, klausosi dainuojamosios ir pasakojamosios tautodailės kūrinių, išbando įvairius jos žanrus (ornamentika, molio dirbiniai, audimas ir pan.).

baner Tevu linija

tevu linija