ltenderu

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 2019 M.

Sausio mėn. Darbotvarkė:

  1. 2019 metų veiklos plano pristatymas, veiklos priemonių aptarimas.
  2. Veiksniai lemiantys geresnį įstaigos įvaizdį.

Kovo  mėn. Darbotvarkė:

1.Elektroninio dienyno naudojimas vaiko pažangos ir pasiekimų vertinime.

2.Diskusija. Praktinė patirtis diegiant elektroninį dienyną.

Rugsėjo mėn. Darbotvarkė:

  1. Kūno kultūros užsiėmimų bei judriosios veiklos lauke organizavimo kokybė.
  2. Pedagogo vaidmuo kuriant pozityvią sąveiką su ugdytinių šeimomis.

Gruodžio mėn. Darbotvarkė:

  1. 2019 metų metodinės veiklos ataskaita.
  2. 2020 metų įstaigos Veiklos plano projekto pristatymas.

                     

   MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIAI 2019 M.

Sausio mėn

    2017-2019 metų atestacijos programos svarstymas

 Spalio  mėn              

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Ingridos Klreibienės atestavimas mokytojo metodininko kategorijai.

Lapkričio mėn. 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Ingos Alčauskienės atestavimas vyr. mokytojo kategorijai.

   

 

baner Tevu linija

tevu linija