ltenderu

Klaipėdos lopšelio-darželio "Papartėlis" valdymo struktūra.

Lopšelyje-darželyje ,,Papartėlis" veikia trys savivaldos institucijos: įstaigos taryba, darbo taryba bei tėvų taryba.

Įstaigos tarybos sudėtis:

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rima Rajauskienė – pirmininkė;
ikimokyklinio ugdymo mokytoja Inga Alčauskienė - pavaduotoja;
priešmokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Eidikytė – sekretorė;
virėja Jolanta Žukauskienė – narė;
auklėtojo padėjėja Irena Auksorienė - narė;
auklėtojo padėjėja Inga Zenčenko - narė;
Inga Šiaučiulytė - "Nykštukų" grupės ugdytinio mama;
Gintarė Kryževičienė - "Skruzdėliukų" grupės ugdytinės mama;
Inga Liatukienė - "Linelių" grupės ugdytinės mama.

Darbo tarybos sudėtis:

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Regina Jocienė – pirmininkė; 
auklėtojo padėjėja Svetlana Jankauskienė – pirmininko pavaduotoja;
ikimokyklinio ugdymo mokytoja Adelė Stirbienė - sekretorė.

Tėvų tarybos sudėtis:

Inga Baranauskienė ("Nykštukų" gr.) – pirmininkė;
Renata Šumbrauskienė ("Paukščiukų" gr.) – sekretorė;
Giedrė Suslavičienė ("Žirniukų" gr.) - narė;
Viktorija Malinovskė ("Skruzdėliukų" gr.) - narė;
Rita Barkauskienė ("Meškiukų" gr.) - narė;
Dainius Burdulis ("Lašiukų" gr.) - narys;
Asta Antanavičienė ("Bitučių" gr.) - narė;
Rasa Klumbienė ("Spinduliukų" gr.) - narė;
Raimondas Jucius ("Drugelių" gr.) - narys;
Vilija Rupkutė ("Linelių" gr.) - narė;
Brigita Valantinavičė ("Kiškučių" gr.) - narė.