„Linelių“ grupė

  Linelis

Mūsų kaselės – gelsvi lineliai.

Mūsų akelės – lino žiedeliai.

Mūsų veideliai, saulės bučiuoti,

Žydo pražydo, kaip debesėliai.

 

 

 

lineliai1

                                                                   

                                                                       PROJEKTAS

                                                          „Nuo grūdelio iki duonelės"

 

 PROJEKTO VYKDYTOJAI:

Lopšelio- darželio „ Papartėlis“  ,,Drugelių" ir ,,Linelių" grupės pedagogai, ugdytiniai ir jų tėveliai.  

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO TERMINAI:

2019.10.01 - 2019.11.30

TIKSLAS:

Supažindinti vaikus su duonos keliu nuo lauko iki stalo, veikloje panaudojant tautosaką, grožinę literatūrą, įvairias meninės išraiškos priemones, įvairią informaciją, ekskursijas.

UŽDAVINIAI:

1.Siekti, kad vaikai atsektų duonos kelią: nuo sėjos, javų auginimo, malimo, duonos raugo ruošimo iki duonelės kepimo.

2.Supažindinti vaikus su duonos auginimo; kepimo papročiais, palyginant ,,senovinį‘‘ duonos kelią su ,,šiuolaikiniu‘‘.

3.Ugdyti dėkingumą žmogui, savo rankomis išauginusiam, iškepusiam duoną.

4.Išmokyti liaudies dainų, žaidimų, patarlių, mįslių apie duoną bei jos auginimą.

5.Puoselėti pagarbą ir meilę duonai.

PROJEKTO VEIKLA: 

   Spalio 22 dieną ,,Drugelių" ir ,,Linelių" grupių vaikučiai keliavo į Kretingos sodybą ,,Vienkiemis" Nykštukų miestelį. Vaikučiai  turiningai praleido laiką, ieškant malūno ir duonos kepyklėlės Nykštukų miestelyje.

 

     Spalio 18 dieną ,,Drugelių" ir ,,Linelių" grupių vaikučiai džiaugėsi išvyka į Kretingos Dvaro vandens malūną ir edukaciniu renginiu su duonos kepėja Vida Viskontiene Kretingos dvare.

 

 

                                                       Kūrybinė raiškos savaitė ,,Judėjimas - sveikata"

        2018 balandžio 19 d. ,,Linelių" grupė dalyvavo raiškos savaitėje ,,Judėjimas - sveikata", kurios metu

sportavo, bėgiojo ir buvo linksmi.

                                                              11sporto šventė2018

 Spalvų diena

                      

                       2018 m. kovo 9 d. Klaipėdos lopšelyje-darželyje "Papartėlis" - spalvų diena, skirta Lietuvos šimtmečiui paminėti,       kuriame dalyvavo ir ,,Linelių" grupės vaikučiai.

 

 

 

 

 

Ievos Gedgaudaitės (5 metukų) I-oji autorinių keramikos darbų paroda "Pavasario spalvos"“

 

 

 

Skaistės Masevičiūtės (5 metukų) I-oji autorinių keramikos darbų paroda "Linksma pasaka"