ltenderu

Paskatinimai:

Išrašas iš Klaipėdos lopšelio-darželio "Papartėlis" darbo tvarkos taisyklių:

"IX. Darbuotojų skatinimas
107. Už gerą darbo pareigų vykdymą, našų darbą, pasiektus gerus ugdytinių rezultatus, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą, taip pat kitus darbo rezultatus bei laimėjimus darbe taikomos moralinės ir materialinės darbuotojų skatinimo priemonės:
107.1. žodinė direktoriaus padėka;
107.2. raštiška direktoriaus įsakymu įforminta padėka;
107.3. lopšelio-darželio "Papartėlis" padėkos raštas;
107.4. savivaldybės Švietimo skyriaus padėkos raštas;
107.5. Klaipėdos miesto mero padėkos raštas;
107.6. Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštas;
107.7. atminimo dovanėlės;
107.9. vienkartinė piniginė išmoka.
 
109. Už dalyvavimą užsienio, šalies ir miesto vaikų kūrybiniuose projektuose, konkursuose ir festivaliuose ugdytniai skatinami įstaigos direktoriaus padėkos raštais, saldžiomis dovanėlėmis ir kitais prizais."
Darbuotojų apdovanojimai:
 
2017 m. įstaigos veiklos 40 metų sukakties proga Klaipėdos miesto savivaldybės mero Padėkos raštais buvo apdovanoti: direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui bei direktoriaus pavaduotojas.
 
 
2017 m. įstaigos veiklos 40 metų sukakties proga Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo Padėkos raštais buvo apdovanoti: priešmokyklinio ugdymo pedagogai, auklėtojai bei virėjas.
 
 
2017 m. įstaigos veiklos 40 metų sukakties proga Klaipėdos lopšelio-darželio "Papartėlis" direktoriaus Padėkos raštais buvo apdovanoti: auklėtojai, neformaliojo ugdymo pedagogas, raštinės administratorius, sandėlininkas, virėjas bei auklėtojų padėjėjai.