Vadovų darbotvarkės 2019 m. lapkričio mėn.

Direktorius

  • 2019 m. lapkričio 5 d. 10 val. ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų susirinkimas, prevencinės programos KIMOCHIS įgyvendinimas Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
  • 2019 m. lapkričio 20 d. 10 val. ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių pasitarimas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje.                     

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

  •  2019 m. lapkričio 5 d. 10 val. ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų susirinkimas, prevencinės programos KIMOCHIS įgyvendinimas Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
  •  2019 m. lapkričio 19 d. 9 val. civilinės saugos kursai Klaipėdos apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje.
  •  2019 m. lapkričio 27 d. 10 val. ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui forumas „Lyderystės skatinimas bendruomenėse“ Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centre.
  •  2019 m. lapkričio 28 d. 9 val. metodinė diena „Inovatyvios pedagoginės praktikos taikant STEAM“ Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Pumpurėlis“.