Planavimo dokumentai

Klaipėdos lopšelio-darželio "Papartėlis" 2019 m. veiklos planas

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Papartėlis“ direktorės Irenos Daukšienės 2018 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos lopšelio-darželio "Papartėlis" 2019 m.-2021 m. strateginis veiklos planas

Klaipėdos lopšelio-darželio "Papartėlis" vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo reglamentas

 

Veiklos dokumentai

Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ darbo tvarkos taisyklės

Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Klaipėdos-lopšelio-darželio „Papartėlis“ ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas

Kolektyvinė sutartis